Skip to Content

Dragon League

Dragon League Episode Guide Logo


Japanese Series Title: ドラゴンリーグDragon League Anime Series Guide :


advertisement

Unmei No Kikkuofu Cartoon Picture Unmei No Kikkuofu1993 101 1
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Dassou! Irebun Shiro Cartoon Picture Dassou! Irebun Shiro1993 102 2
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Tokio Ga Makeru!? Cartoon Picture Tokio Ga Makeru!?1993 103 3
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Otakebi Yama No Tokkun Cartoon Picture Otakebi Yama No Tokkun1993 104 4
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Gekitotsu! Senbatsu Sen Kaishi Cartoon Picture Gekitotsu! Senbatsu Sen Kaishi1993 105 5
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Kazu No Chou (Suupaa) Shuuto Cartoon Picture Kazu No Chou (Suupaa) Shuuto1993 106 6
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Konran No Nyuudan Tesuto Cartoon Picture Konran No Nyuudan Tesuto1993 107 7
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Nazo No Roujin Chiimu Cartoon Picture Nazo No Roujin Chiimu1993 108 8
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Kaimaku J D (Junia Doragon) Riigu!! Cartoon Picture Kaimaku J D (Junia Doragon) Riigu!!1993 109 9
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Teppeki Gouru Wo Yabure Cartoon Picture Teppeki Gouru Wo Yabure1993 110 10
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Henshin!! Ookami Ou Robo Cartoon Picture Henshin!! Ookami Ou Robo1993 111 11
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Kieru Shuuto! Cartoon Picture Kieru Shuuto!1993 112 12
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Arashi Wo Yobu Kesshousen! Cartoon Picture Arashi Wo Yobu Kesshousen!1993 113 13
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Urawaza! Kuuchuu Puree Cartoon Picture Urawaza! Kuuchuu Puree1993 114 14
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Kyoufu! Gureiton Cartoon Picture Kyoufu! Gureiton1993 115 15
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
D (Doragon) Riigu Kaimaku! Cartoon Picture D (Doragon) Riigu Kaimaku!1993 116 16
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Akai Sabaku No Kettou Cartoon Picture Akai Sabaku No Kettou1993 117 17
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Kyouteki! Garadouna Cartoon Picture Kyouteki! Garadouna1993 118 18
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Inparusu No Gyakushuu Cartoon Picture Inparusu No Gyakushuu1993 119 19
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
Mariana Kessen Zenya Cartoon Picture Mariana Kessen Zenya1993 120 20
Studio Gallop
 featuring Amon, Tokio, Fam, Torosa, Leon Legacius, King Win of Elevenia, Princess Wina, Warriors of Darkness; more Characters More Cartoon Characters...

BCDB Rating: 3.5 out of 5 stars (3.55 stars from 2 users.)

1
> >|