UFO Senshi Dai Apollon

This TV series ran for 39 episodes. Based on Tetsu Kariya and Shigeru Tsuchiyama's 1974 manga in "Shonen King."

Eiken