Gegege no Kitaro -English: Spooky Kitaro

Gegege No Kitar˘  Logo

English Series Title: Spooky Kitaro

Based on Shigeru Mizuki's 1965 manga in "Shonen Magazine." This TV series initially ran for 65 black and white episodes.

T˘ei Company