Akai Tori no Kokoro Episode Guide -Shin'ei Dga -Alternate: Heart Of The Red Bird

Akai Tori no Kokoro Episode Guide Logo

Alternate Series Title: Heart Of The Red Bird

Shin'ei Dga

Rate This Anime Series:

BCDB Rating:

"Akai Tori no Kokoro" has not yet received enough votes to be rated. 2.2552