Cartoon Characters, Cast and Crew for Panda Kopanda (Panda! Go Panda!, Panda, Little Panda) (1972)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Panda Kopanda Cartoon Picture
Panda Kopanda

Panda Kopanda

English Title: Panda! Go Panda!

Panda Kopanda (Panda! Go Panda!, Panda, Little Panda) (1972) Panda Kopanda

BCDB Rating: "Panda Kopanda" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 424 times this month, and 1611 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1972
 • Tokyo Movie Shinsha, Topcraft, Tokuma Shoten, A-Pro
 • Cartoon Characters: Mimiko, Father Panda, Cub, Policeman.
 • Vocal Talent: Kazuko Sugiyama (Mimiko), Kazuo Kumakura (Papa Panda), Yoshiko Ohta (Baby Panda, Baby Tiger), Yasuo Yamada (Omawari-san), Ayao Wada, Eken Mine, Kazuko Yanaga, Osamu Ichikawa, Reiko Seno, Terue Nunami, Tetsuya Kaji, Yoko Yamaoka, Yoneko Matsukane, Yoshihito Yasuhara, Yuuko Maruyama.
 • Directed By Isao Takahata.
 • Produced By Shunzo Kato.
 • Animated By Yasuo Otsuka, Yoichi Otabe, Yoshufumi Kondo, Seiji Kitara, Takao Kasai, Minoru Maeda.
 • Written By Hayao Miyazaki.
 • Music By Masahiko Satoh.
 • Edited By Kazuo Inoue.
 • Concept: Hayao Miyazaki.
 • Art Directors: Hisao Fukuda, Shichiro Kobayashi.
 • Art Design: Hayao Miyazaki.
 • Assistant Directors: Tetsuo Kumazaki, Toshitsugu Mukaitsubo.
 • Background Art: Akio Fujitsuka, Eiji Hirakawa, Etsuo Sato, Hiroko Igarashi, Hirotsugu Tani, Ichiro Nakano, Junko Kubota, Kazuo Oga, Kazutoshi Shimizu, Kenji Kumugai, Kimiko Kitagawa, Kumiko Yoshizawa, Masato Itou, Noboru Tatsuike, Toshiharu Mizutani, Toshiro Nozaki, Yasuyuki Chiba, Yumiko Honma.
 • Animation Director: Yasuo Otsuka, Y˘ichi Kotabe.
 • Key Animation: Eiichi Nakamura, Hayao Miyazaki, Hideo Kawachi, Hiroshi Agatsuma, Hiroshi Kanazawa, Kenji Kitahara, Kenzo Koizumi, Koichi Murata, Motoji Suzuki, Norio Yazawa, Shingo Arakai, Syunji Saita, Takao Kozai, Tomekichi Takeuchi, Toshiyuki Honda, Tsutomu Tanaka, Yasuhiro Yamaguchi, Yasuo Otsuka, Y˘ichi Kotabe, Yoshifumi Kond˘, Yuzo Aoki.
 • In-Between Animation: Fumio Shinagawa, Hiroko Kikuchi, Hiroko Kodama, Hiroshi Fukutomi, Kanji Hara, Kazue Morimoto, Kazuko Tsurutani, Kazunori Tanahashi, Kazuo Minato, Kazuyoshi Shimada, Kenji Haruki, Kensetsu Fukuhara, Kiyoshi Naramura, Mariko Murata, Masako Chiba, Masashi Kubota, Megumi Ueno, Michiko Takahashi, Michiyo Yamada, Minoru Maeda, Roku Shinohara, Sachio Suzuki, Satoshi Oshima, Seiji Arihara, Shinichi Otake, Takao Horie, Takeshi Motoori, Tamayo Hirata, Tomoko Tanaka, Yoshitaka Gojo, Yuko Sakashita.
 • Ink & Paint: Asae Kazama, Fumiko Fujii, Fumiko Okada, Hideko Kudo, Hideko Sumori, Hisae Kobayashi, Hisako Kameyama, Hisashi Katano, Jinko Sasaka, Keiko Hoshino, Keiko Muranaka, Kimie Yamana, Kyoko Hamaguchi, Kyoko Nakagawa, Mariko Kunugida, Masako Tamura, Michiko Sato, Michiyo Yasuda, Mitsuko Yamaki, Sachiko Ishida, Sachiko Nonaka, Sadako Kohashi, Sadako Murai, Toshiko Mori, Toshiko Uematsu, Yoko Hosouchi, Yoshie Endo, Yoshiko Haruki, Yoshiko Koguma, Yoshimi Hayashi, Yuki Ikeda.
 • Paint Director: Hiroko Yamaura.
 • Director of Photography: Tatsumasa Shimizu.
 • Photography: Akio Wakana, Katsuji Misawa, Kei Kuroki, Mikio Wakana, Toru Owada.
 • Production Coordination: Hiroshi Murakami, Yoshifusa Sanada.
 • Sound Recording: Atsumi Tashiro.
 • Theme Song Lyrics: Iwao Sanada.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Panda Kopanda? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

Mimiko is a free-spirited seven-year-old girl with an appetite for adventure. One day, her grandmother goes on a trip and while she is gone, the girl is protected by a large panda bear and his...  (more)

Cartoon Comments:

Do you love Panda Kopanda, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.