Cartoon Characters, Cast and Crew for Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo (2010)

Previous Episode | Next Episode

Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo Cartoon Picture
Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo

Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo

Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo (2010) Season 1 Episode 810-A- Crayon Shin-chan Anime Episode Guide Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo

BCDB Rating: "Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 7 times this month, and 419 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 2010
 • Shin-Ei Animation
 • Crayon Shin-chan Episode Guide
 • Cartoon Characters: Shinnosuke "Shinchan" Nohara, Dog, Mother, Female Teachers, Headmaster, Shinobu.
 • Vocal Talent: Akiko Yajima (Shinnosuke Nohara), Keiji Fujiwara (Hiroshi Nohara),Ayako Kawasumi (Ai Suotome), Chie Satou (Bo-chan), Mari Mashiba (Kazama-kun), Mie Suzuki (Masao-kun), Miki Narahashi (Misae Nohara), Satomi Koorogi (Himawari Nohara), Sayuri (Nanako Oohara, Oohara Nanako), Tamao Hayashi (Nene Tsutomu Mizushima, Wataru Takahashi, Yuji Mutoh).
 • Directed By Yuji Muto (Series Director).
  Episode Directors: Hiroaki Sasaki, Hirofumi Ogura, Hiroyuki Sasaki, Hiroyuki Yokoyama, Itsuro Kawasaki, Michio Mihara, Minetaro Hirai, Shinya Sadamitsu, Tsutomu Mizushima, Wataru Takahashi, Yuji Mutoh.
 • Produced By Takahiro Kishimoto (Executive Producer).
 • Animated By Shizuka Mori, Katsue Hara.
 • Written By Hidefumi Kimura, Hiroko Naka, Kazuhisa Sakaguchi, Kimiko Ueno, Minako Kawabe, Shin Ogawa, Taeko Okina, Yasuhiko Tamura, Yoshiko Nakamura, Yuji Mutoh.
 • Music By Toshiyuki Arakawa.
 • Original Manga: Yoshito Usui.
 • Character Design: Hiroshi Ogawa.
 • Storyboards: Hiroaki Sasaki, Hirofumi Ogura, Hiroyuki Sasaki, Hiroyuki Yokoyama, Itsuro Kawasaki, Masaaki Yuasa, Masakazu Hashimoto, Michio Mihara, Minetaro Hirai, Shinya Sadamitsu, Toshiyuki Yoshino, Wataru Takahashi, Yuji Mutoh.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Bou Chan No Hoshi I Mono Da Zo, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.