Cartoon Characters, Cast and Crew for Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki (1985)

Previous Episode | Next Episode

Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki Cartoon Picture
Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki

Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki

Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki (1985) Season 1 Episode 652- Ninja Hattori-kun Anime Episode Guide Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki

BCDB Rating: "Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 14 times this month, and 1664 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1985
 • Shinei, Pan Media
 • TV Asahi
 • Ninja Hattori-kun Episode Guide
 • Cartoon Characters: Kanzou Hattori, Kenichi Sanyo, Shinzo, Shishimaru, Yumeko, Kemumaki, Kagechiyo the Shadow-cat.
 • Vocal Talent: Junko Hori (Kanzou Hattori), Yuko Mita (Shinzo Hattori), Kenichi Ogata (Shishimaru), Junpei Takiguchi (Jippo), Kaneta Kimotsuki (Kemuzou Kemumaki), Masako Sugaya (Kenichi Mitsuba).
 • Directed By Hiroshi Sasagawa.
  Episode Directors: Fumio Ikeno, Hiroshi Sasagawa, Junji Nishimura, Soichiro Zen.
 • Produced By Hiroshi Hagino (Asatsu), Tetsuo Kanno (TV Asahi), Yoshiaki Koizumi (TV Asahi), Yoshio Kato (Shin'ei Animation).
 • Animated By Hiromichi Matano.
 • Written By Kenji Terada, Mami Watanabe, Masaki Tsuji, Noboru Ishiguro, Noboru Shiroyama, Nobuaki Kishima, Shouichirou Ookubo, Yasuhiro Imagawa, Yu Yamamoto.
 • Music By Shunsuke Kikuchi.
 • Edited By Hajime Okayasu.
 • Original creator: Motoo Abiko.
 • Art Director: Takashi Miyano.
 • Series Composition: Masaaki Sakurai.
 • Animation Directors: Akira Kawashima, Emiko Kataoka, Hajime Matsuzaki, Kanji Hara, Kazuo Tomizawa, Keisuke Morishita, Noboru Furuse, Nobuyuki Kitajima, Sadayoshi Tominaga, Shoji Yamashita, Yoshiyuki Kikuchi.
 • Director of Photography: Hitoshi Kaneko.
 • Recording Director: Akira Ookuma.
 • Sound Effects: Fujio Akatsuka (P.A.G).

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Ninpou Inshou Kioku Jutsu No Maki, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.