Cartoon Characters, Cast and Crew for Toya No Shukumei (Toya's Destiny) (2000)

Previous Episode | Next Episode

Toya No Shukumei Cartoon Picture
Toya No Shukumei

Toya No Shukumei

English Title: Toya's Destiny

Toya No Shukumei (Toya's Destiny) (2000) Season 1 Episode 105- Ayashi no Ceres Anime Episode Guide Toya No Shukumei

BCDB Rating: "Toya No Shukumei" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 5 times this month, and 343 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 2000
 • Studio Pierrot, Bandai Visual, Shogakukan Productions
 • Ayashi no Ceres Episode Guide
 • Cartoon Characters: Ceres, Aya Mikage, Aki Mikage, Kagami Mikage, Tooya, Chidori Kurumi, Yuuhi Aogiri, Oda Kyuu, Suzumi Aogiri, Mikagi, Alexander Howell.
 • Vocal Talent: Junko Iwao (Ceres), Yumi Kakazu (Aya Mikage), Susumu Chiba (Aki Mikage), Tomokazu Sugita (Kagami Mikage), Katsuyuki Konishi (Tooya), Ayako Kawasumi (Chidori Kurumi), Kentarou Itou (Yuuhi Aogiri), Kujira (Oda Kyuu), Mayumi Asano (Suzumi Aogiri), Shinichiro Miki (Mikagi), Tomokazu Seki (Alexander Howell).
 • Directed By Hajime Kamegaki.
 • Produced By Akito Yamashita, Shigeru Watanabe, Yuji Nunokawa (Executive Producers).
 • Animated By Hideyuki Motohashi (Chief Director).
 • Written By Shikichi Ohashi, Yukiyoshi Ohashi, Sukehiro Tomita.
 • Edited By Masahiro Matsumura.
 • Original Manga: Yuu Watase.
 • Planning: Ayao Ueda, Michiyuki Honma, Satoshi Kubo.
 • Art Director: Shigenori Takada.
 • Character Design: Hideyuki Motohashi.
 • Color Design: Keiko Takiguchi, Mika Iwami.
 • Backgrounds: Chieko Masuda, Chihoko Nakajima, Hideaki Kita, Hideyuki Ueno, Hyo Soon Ko, Junichi Takada, Junichi Takayama, Kayoko Kobayashi, Mariko Nakamura, Masanori Takahashi, Michiko Taniguchi, Midori Sakurauchi, Mio Isshiki, Norihiko Yokomatsu, Noriyoshi Doi, Oh Hyun Jung, Rieko Ohiwa, Sawako Takagi, Sohei Koizumi, Tae Yong Song, Takafumi Mizaki, Takuya Jizomoto, Tomoyuki Shimizu, Toshiyuki Hashimoto, Yong Il Park, Y?ko Kobayashi, Yuko Nakada, Yumi Nakai, Yutaka Ito.
 • Storyboards: Hajime Kamegaki, Hiroshi Watanabe, Jun Kamiya, Jyoichi Masuda, Saeko Aoki, Susumu Nishizawa.
 • Animation Director: Atsushi Aono, Manabu Fukazawa, Masaki Abe, Masaki Hosoyama, Masayoshi Nishida.
 • Director of Photography: Kazuyoshi Ishizuka.
 • Sound Director: Hideo Takahashi.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Toya No Shukumei? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Toya No Shukumei, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.