Cartoon Characters, Cast and Crew for Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen) (1980)

Previous Episode | Next Episode

Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen) Cartoon Picture
Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen)

Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen)

Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen) (1980) Season 1 Episode 125- Kagaku B˘kentai Tansar 5 Anime Episode Guide Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen)

BCDB Rating: "Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen)" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 110 times this month, and 431 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1980
 • Sunrise Inc.
 • Kagaku B˘kentai Tansar 5 Episode Guide
 • Cartoon Characters: Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.
 • Vocal Talent: Akio Nojima (Daichi Akai), Katsuji Mori (Johnny), Keiko Yokozawa (Rui Shinpi), Kiyoshi Komiyama (Hajime Kiseki), Yuji Mitsuya (Yumeto Jizen), Yuu Mizushima (Ryuu Uminami), Masashi Hirose (Commander), Kiyoshi Kobayashi (Narrator).
 • Directed By Takao Yotsuji.
  Episode Directors: Shigeru Suzuki, Tameo Ogawa, Akira Suzuki, Kunihiko Okazaki, Osamu Sekita, Toshifumi Takizawa.
 • Produced By Hiroshi Ishikawa, Noboru Adachi, Tadashi Matsushima.
 • Animated By Michiru Suzuki.
 • Written By Yoshihisa Araki, Sukehiro Tomita, Hiroyuki Hoshiyama, Tsunehisa Ito, Kenichi Matsuzaki, Takao Yotsuji, Jiyu Watanabe.
 • Music By Goro Omi [Goro Awami].
 • Character Design: Mitsuru Suzuki.
 • Mecha Design: Takumi Sakura.
 • Animation Director: Mitsuru Suzuki.
 • Key Animators: Atsuko Matsuda, Hiromi Tamura, Seichi Kato, Shintaro Horikoshi, Takao Suzuki.
 • Director of Photography: Tatsuya Nomura.
 • Sound Director: Noriyoshi Matsuura.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen)? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Ma No Kuuiki Kesshi No Dai Hyouryuu (Zenpen), or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.