Cartoon Characters, Cast and Crew for Utage (2007)

Previous Episode | Next Episode

No Cartoon Picture
Utage

Utage

Alternate Title: Celebration

Utage (Celebration , The Time Of Celebration) (2007) Episode 25- Seirei No Moribito Anime Episode Guide

BCDB Rating: "Utage" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 29 times this month, and 297 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 2007
 • Kaisei-Sha, Guardian of the Spirit Committee
 • NHK
 • Seirei No Moribito Episode Guide
 • Cartoon Characters: Balsa, Chagum, Tanda, Torogai, Shuga, Mon, Jin, Jiguro, Mon, Jin, Touya, Taga, Saya, Hibitonan, Yun, Sagum, Sun, Kohyoi, Zen, Gakai, Mikado, Rai, Karbo, Hyok, Nino-kisaki, Gyabusal.
  Characters (English Version): Balsa, Chagum, Tanda, Torogai, Shuga, Mon, Jin, Jiguro, Mon, Jin, Touya, Taga, Saya, Hibitonan, Yun, Sagum, Sun, Kohyoi, Zen, Gakai, Mikado, Rai, Karbo, Hyok, Nino-kisaki, Gyabusal.
 • Vocal Talent: Mabuki Ando [Mabuki Andou] (Balsa), Naito Adachi (Chagum), Koji Tsujidani [Kouji Tsujitani] (Tanda), Ako Mayama (Torogai), Hirofumi Nojima (Shuga), Naomi Kusumi (Mon), Masaya Matsukaze (Jin), Rintaro Nishi [Rintarou Nishi] (Jiguro), Mayumi Asano (Touya), Kouhei Fukuhara (Taga), Ryou Hirohashi (Saya), Takkou Ishimori (Hibitonan), Shinji Kawada (Yun), Ryouya Kobayashi (Sagum), Yuuki Masuda (Sun), Wasabi Mizuta (Kohyoi), Kenichi Mochizuki (Zen), Hiroshi Naka (Gakai), Atsushi Ono (Mikado, Rai), RyŻzaburŰ ‘tomo (Karbo), Takayuki Sasada (Hyok), Emi Shinohara (Nino-kisaki), Takuma Takewaka (Gyabusal).
  Vocal Talent (English Version): Mabuki Ando [Mabuki Andou] (Balsa), Naito Adachi (Chagum), Koji Tsujidani [Kouji Tsujitani] (Tanda), Ako Mayama (Torogai), Hirofumi Nojima (Shuga), Naomi Kusumi (Mon), Masaya Matsukaze (Jin), Rintaro Nishi [Rintarou Nishi] (Jiguro), Mayumi Asano (Touya), Kouhei Fukuhara (Taga), Ryou Hirohashi (Saya), Takkou Ishimori (Hibitonan), Shinji Kawada (Yun), Ryouya Kobayashi (Sagum), Yuuki Masuda (Sun), Wasabi Mizuta (Kohyoi), Kenichi Mochizuki (Zen), Hiroshi Naka (Gakai), Atsushi Ono (Mikado, Rai), RyŻzaburŰ ‘tomo (Karbo), Takayuki Sasada (Hyok), Emi Shinohara (Nino-kisaki), Takuma Takewaka (Gyabusal).
 • Directed By Kenji Kamiyama (Series Director).
  Series Assistant Director: Masayuki Yoshihara.
 • Produced By Hisako Matsumoto, Akio Matsuda, Tomoyasu Nishimura, Shinjuro Yokoyama.
  Executive Producers: Katsuji Morishita, YŻichi Sekido, Masakazu Shioura, Wataru Tanaka.
 • Written By Kenji Kamiyama.
  Based On the Original Novel "Seirei no Moribito" By: Nahoko Uehashi.
 • Music By Kenji Kawai.
 • Edited By Junichi Uematsu.
 • Art Director: Yusuke Takeda.
 • Character Designer: Gato Aso [Gatou Asou].
 • Designs: Shigeto Koyama.
 • Storyboards: Naoki Arakawa.
 • Cinematography: Hiroshi Tanaka.
 • Color Coordinator: Yumiko Katayama.
 • Sound Director: Kazuhiro Wakabayashi.
 • Music: Kenji Kawai.
 • Opening Theme "Shine" by: L'Arc-en-Ciel.
 • Ending Theme "Itoshii Hito E" ("To The Loved One") by: Sachi Tainaka.
 • Special Effects: Masahiro Murakami.
 • Planners: Mitsuhisa Ishikawa, Tetsuo Kamemura, Akihiro Kawamura, Shuichi Machida.
 • 3D Director: Makoto Endo.
 • Producers (English Version): Eric P. Sherman, Kaeko Sakamoto, Yukio Kusumoto.
 • Co-Producer (English Version): Mami Okada.
 • Executive Producers (English Version): John Sirabella, Katsuhiko Tsurumoto.
 • Editor (English Version): Derek Lieu.
 • Animation Production Cooperation: P.A. Works.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Utage? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Utage, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.