Urikupen Kyűjotai

A series of 156 episodes (with six episodes per show).

Tatsunoko Prods