Kurenai Sanshiro -English: Scarlet Sanshiro

Kurenai Sanshiro  Logo

English Series Title: Scarlet Sanshiro

Tatsunoko Prods