Skip to Content

Ippatsu Kanta-Kun


Ippatsu Kanta-Kun :


advertisement

Ippatsu KantāKun (Series) 1977
Tatsunoko Productions
 featuring Kanta Tobase, Juheiei Yakyu, Kumiko Tabase, Ichiro, Jiro, Shiro Tobase, Itsuko, Motsuko; more Characters More Cartoon Characters...

Ippatsu KantāKun (Series) There have not yet been any votes for "Ippatsu KantāKun (Series)". Vote Now! 23