Skip to Content

Mazinger Z

Majingâ Zetto Episode Guide Logo


English Series Title: Mazinger ZShown in the US in 1985 as TranZor Z.

Mazinger Z Anime Series Guide :


advertisement

Kyoui No Robot Tanjou Cartoons Picture Kyoui No Robot Tanjou1972 1
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyoui No Robot Tanjou". Vote Now! 21

1
Stop The Ashura Gundan Cartoons Picture Stop The Ashura Gundan1972 2
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Stop The Ashura Gundan". Vote Now! 21

1
Mazinger Z Shoumetsu Sakusen Cartoons Picture Mazinger Z Shoumetsu Sakusen1972 3
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mazinger Z Shoumetsu Sakusen". Vote Now! 21

1
Mazinger Z Zettai Zetsumei!! Cartoons Picture Mazinger Z Zettai Zetsumei!!1972 4
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mazinger Z Zettai Zetsumei!!". Vote Now! 21

1
Ghost Mazinger Shutsugen Cartoons Picture Ghost Mazinger Shutsugen1972 5
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ghost Mazinger Shutsugen". Vote Now! 21

1
Doctor Hell No Nidaikikaijuu Cartoons Picture Doctor Hell No Nidaikikaijuu1973 6
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Doctor Hell No Nidaikikaijuu". Vote Now! 21

1
Ashura Danshaku No Daibouryaku Cartoons Picture Ashura Danshaku No Daibouryaku1973 7
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ashura Danshaku No Daibouryaku". Vote Now! 21

1
Daimajin Abdora No Shoutai Cartoons Picture Daimajin Abdora No Shoutai1973 8
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Daimajin Abdora No Shoutai". Vote Now! 21

1
Deimos F3 Wa Akuma No Otoshigo Cartoons Picture Deimos F3 Wa Akuma No Otoshigo1973 9
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Deimos F3 Wa Akuma No Otoshigo". Vote Now! 21

1
Sora Tobu Tetsuwan Daian Cartoons Picture Sora Tobu Tetsuwan Daian1973 10
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Sora Tobu Tetsuwan Daian". Vote Now! 21

1
Maboroshi No Kyohou Garen Wo Bakuhaseyo!! Cartoons Picture Maboroshi No Kyohou Garen Wo Bakuhaseyo!!1973 11
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Maboroshi No Kyohou Garen Wo Bakuhaseyo!!". Vote Now! 21

1
Uragirimono! Kyodaika Robot Bicong Cartoons Picture Uragirimono! Kyodaika Robot Bicong1973 12
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Uragirimono! Kyodaika Robot Bicong". Vote Now! 21

1
Akuma No Daikaiten Kougeki!! Cartoons Picture Akuma No Daikaiten Kougeki!!1973 13
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Akuma No Daikaiten Kougeki!!". Vote Now! 21

1
Ikare! Nemureru Kyodai Spartan Cartoons Picture Ikare! Nemureru Kyodai Spartan1973 14
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ikare! Nemureru Kyodai Spartan". Vote Now! 21

1
Kikaijuu Ootsunami Sakusen Cartoons Picture Kikaijuu Ootsunami Sakusen1973 15
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kikaijuu Ootsunami Sakusen". Vote Now! 21

1
Kabuto Kouji Akusatsu Shirei!! Cartoons Picture Kabuto Kouji Akusatsu Shirei!!1973 16
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kabuto Kouji Akusatsu Shirei!!". Vote Now! 21

1
Chitei Kikaijuu Holzon V3 Cartoons Picture Chitei Kikaijuu Holzon V31973 17
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Chitei Kikaijuu Holzon V3". Vote Now! 21

1
Chi No Gang Kaizoku Glossam! Cartoons Picture Chi No Gang Kaizoku Glossam!1973 18
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Chi No Gang Kaizoku Glossam!". Vote Now! 21

1
Hikoumajuu Deviraa X!! Cartoons Picture Hikoumajuu Deviraa X!!1973 19
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hikoumajuu Deviraa X!!". Vote Now! 21

1
Kaze Wo Tobu Kikaijuu Stronger Cartoons Picture Kaze Wo Tobu Kikaijuu Stronger1973 20
Tôei Company
 featuring Koji Kabuto, Baron Ashura, Boss, Professor Gennosuke Yumi, Shiro Kabuto, Dr. Hell, Sayaka Yumi, Kenzou Kabuto; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kaze Wo Tobu Kikaijuu Stronger". Vote Now! 21

1
> >|