Skip to Content

Doragon Boru Kai

Doragon Boru Kai Episode Guide Logo


Doragon Boru Kai Anime Series Guide :


advertisement

Mamore Doragon BŰru! Namekkuseijin SŰkŰgeki (Protect The Dragon Balls! The Namekian Offensive) Picture Of Cartoon Mamore Doragon BŰru! Namekkuseijin SŰkŰgeki (Protect The Dragon Balls! The Namekian Offensive)2009 21
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mamore Doragon BŰru! Namekkuseijin SŰkŰgeki". Vote Now! 21

1
MŰtsui Dodoria No KyŰfu! BejÓta Ni Akasu Shinjitsu (Dodoria In Terrifying Hot Pursuit! Vegeta Learns The Truth) Picture Of Cartoon MŰtsui Dodoria No KyŰfu! BejÓta Ni Akasu Shinjitsu (Dodoria In Terrifying Hot Pursuit! Vegeta Learns The Truth)2009 22
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "MŰtsui Dodoria No KyŰfu! BejÓta Ni Akasu Shinjitsu". Vote Now! 21

1
Anyaku No BejÓta! Namekkuseijin Wo Osou Higeki (Vegeta's Secret Plan! Tragic Attack Upon The Namekians) Picture Of Cartoon Anyaku No BejÓta! Namekkuseijin Wo Osou Higeki (Vegeta's Secret Plan! Tragic Attack Upon The Namekians)2009 23
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Anyaku No BejÓta! Namekkuseijin Wo Osou Higeki". Vote Now! 21

1
Yomigaeru Nakamatachi! Bisenshi Z‚bon Akuma No Henshin (Resurrected Companions! The Beauty Soldier Zarbon's Demon Transformation) Picture Of Cartoon Yomigaeru Nakamatachi! Bisenshi Z‚bon Akuma No Henshin (Resurrected Companions! The Beauty Soldier Zarbon's Demon Transformation)2009 24
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yomigaeru Nakamatachi! Bisenshi Z‚bon Akuma No Henshin". Vote Now! 21

1
Paw‚ Appu Da Kuririn! Ugomeku FurÓza No Yokan (Kuririn's Power-Up! Freeza Foreboding's Squirmin) Picture Of Cartoon Paw‚ Appu Da Kuririn! Ugomeku FurÓza No Yokan (Kuririn's Power-Up! Freeza Foreboding's Squirmin)2009 25
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Paw‚ Appu Da Kuririn! Ugomeku FurÓza No Yokan". Vote Now! 21

1
Kudake Chire InbŰ! GyakushŻ No BejÓta VS Z‚bon (The Conspiracy Completely Shatters! Vegeta's Counterattack Vs. Zarbon) Picture Of Cartoon Kudake Chire InbŰ! GyakushŻ No BejÓta VS Z‚bon (The Conspiracy Completely Shatters! Vegeta's Counterattack Vs. Zarbon)2009 26
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kudake Chire InbŰ! GyakushŻ No BejÓta VS Z‚bon". Vote Now! 21

1
Isshokusokuhatsu No Pinchi! Gohan Yo SŻshinchŻ O Mamore (A Hair-Trigger Pinch! Gohan, Protect The Four Star Ball) Picture Of Cartoon Isshokusokuhatsu No Pinchi! Gohan Yo SŻshinchŻ O Mamore (A Hair-Trigger Pinch! Gohan, Protect The Four Star Ball)2009 27
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Isshokusokuhatsu No Pinchi! Gohan Yo SŻshinchŻ O Mamore". Vote Now! 21

1
Semaru Choukessen! Ginyuu Tokusentai Tadaima Sanjou! (The Super Decisive Battle Approaches! The Ginyuu Command Force Has Arrived!) Picture Of Cartoon Semaru Choukessen! Ginyuu Tokusentai Tadaima Sanjou! (The Super Decisive Battle Approaches! The Ginyuu Command Force Has Arrived!)2009 28
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Semaru Choukessen! Ginyuu Tokusentai Tadaima Sanjou!". Vote Now! 21

1
Tokusentai No Ichibante! Gurudo No Jubaku O Uchi Kuzuse (The Special-Squad's Frontline Man! Break Gurudo's Spell) Picture Of Cartoon Tokusentai No Ichibante! Gurudo No Jubaku O Uchi Kuzuse (The Special-Squad's Frontline Man! Break Gurudo's Spell)2009 29
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tokusentai No Ichibante! Gurudo No Jubaku O Uchi Kuzuse". Vote Now! 21

1
Jigoku No RikŻmu! Tanoshimasero Yo BejÓta-Chan (The Hellish Recoome! Keep Me Entertained, Vegeta-Chan) Picture Of Cartoon Jigoku No RikŻmu! Tanoshimasero Yo BejÓta-Chan (The Hellish Recoome! Keep Me Entertained, Vegeta-Chan)2009 30
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Jigoku No RikŻmu! Tanoshimasero Yo BejÓta-Chan". Vote Now! 21

1
Son GokŻ Tsuini TŰchaku! Kechirase GinyŻ Tokusentai (Son Goku Finally Arrives! Knock The Ginyu Special-Squad Around) Picture Of Cartoon Son GokŻ Tsuini TŰchaku! Kechirase GinyŻ Tokusentai (Son Goku Finally Arrives! Knock The Ginyu Special-Squad Around)2009 31
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Son GokŻ Tsuini TŰchaku! Kechirase GinyŻ Tokusentai". Vote Now! 21

1
Shin'uchi TŰjŰ!? GinyŻ TaichŰ VS Son GokŻ (Star Performer's Entry!? Captain Ginyu Vs Son Goku) Picture Of Cartoon Shin'uchi TŰjŰ!? GinyŻ TaichŰ VS Son GokŻ (Star Performer's Entry!? Captain Ginyu Vs Son Goku)2009 32
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shin'uchi TŰjŰ!? GinyŻ TaichŰ VS Son GokŻ". Vote Now! 21

1
Furu Paw‚ Da Son GokŻ! Ononoku GinyŻ Ni Hisaku Ari!? (Son Goku At Full Power! There's A Secret Plan In The Shaking Ginyu!?) Picture Of Cartoon Furu Paw‚ Da Son GokŻ! Ononoku GinyŻ Ni Hisaku Ari!? (Son Goku At Full Power! There's A Secret Plan In The Shaking Ginyu!?)2009 33
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Furu Paw‚ Da Son GokŻ! Ononoku GinyŻ Ni Hisaku Ari!?". Vote Now! 21

1
Bikkuri! GokŻ Ga GinyŻ De GinyŻ Ga GokŻ!? (Surprise! Son Goku Is Ginyu And Ginyu Is Son Goku!?) Picture Of The Cartoon Bikkuri! GokŻ Ga GinyŻ De GinyŻ Ga GokŻ!? (Surprise! Son Goku Is Ginyu And Ginyu Is Son Goku!?)2009 34
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Bikkuri! GokŻ Ga GinyŻ De GinyŻ Ga GokŻ!?". Vote Now! 21

1
GokŻ Dai-Gyakuten!? Ima Koso Ide Yo ChŰ-Shenron! (A Great Turnabout For Goku?! Super Shenron, Come Out Right Now!) Picture Of The Cartoon GokŻ Dai-Gyakuten!? Ima Koso Ide Yo ChŰ-Shenron! (A Great Turnabout For Goku?! Super Shenron, Come Out Right Now!)2009 35
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "GokŻ Dai-Gyakuten!? Ima Koso Ide Yo ChŰ-Shenron!". Vote Now! 21

1
GekikŰ FurÓza Ga Semaru ! Porunga Yo... Negai Wo Kanae Tamae! (An Excited Freeza Approaches! Porunga... Before Granting The Wish!) Picture Of The Cartoon GekikŰ FurÓza Ga Semaru ! Porunga Yo... Negai Wo Kanae Tamae! (An Excited Freeza Approaches! Porunga... Before Granting The Wish!)2009 36
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "GekikŰ FurÓza Ga Semaru ! Porunga Yo... Negai Wo Kanae Tamae!". Vote Now! 21

1
Akumu No ChŰ Henshin ! SentŰryoku 100 Man No FurÓza (A Tormenting Super Transformation! Freeza's One Million Fighting Power) Picture Of The Cartoon Akumu No ChŰ Henshin ! SentŰryoku 100 Man No FurÓza (A Tormenting Super Transformation! Freeza's One Million Fighting Power)2009 37
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Akumu No ChŰ Henshin ! SentŰryoku 100 Man No FurÓza". Vote Now! 21

1
Kiba O Muku FurÓza! ChŰzetsu Paw‚ Ga Gohan O OsŰ (Freeza Bares His Fangs! Gohan's Transcendent Power Attacks) Picture Of The Cartoon Kiba O Muku FurÓza! ChŰzetsu Paw‚ Ga Gohan O OsŰ (Freeza Bares His Fangs! Gohan's Transcendent Power Attacks)2009 38
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kiba O Muku FurÓza! ChŰzetsu Paw‚ Ga Gohan O OsŰ". Vote Now! 21

1
Shinsei Pikkoro Arawaru! Gekido FurÓza Dai Ni No Henshin (The Reborn Piccolo Shows Himself! An Enraged Freeza's Second Transformation) Picture Of The Cartoon Shinsei Pikkoro Arawaru! Gekido FurÓza Dai Ni No Henshin (The Reborn Piccolo Shows Himself! An Enraged Freeza's Second Transformation)2010 39
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shinsei Pikkoro Arawaru! Gekido FurÓza Dai Ni No Henshin". Vote Now! 21

1
FurÓza Saigo No ChŰ Henshin! Jigoku IjŰ No KyŰfu Ga Hajimaru (Final Super Transformation Of Freeza! The Terror Greater Than Hell Starts Now) Picture Of The Cartoon FurÓza Saigo No ChŰ Henshin! Jigoku IjŰ No KyŰfu Ga Hajimaru (Final Super Transformation Of Freeza! The Terror Greater Than Hell Starts Now)2010 40
TŰei Company Ltd., Fuji Television
 featuring Son Goku, Son Gohan, Kuririn Yajirobe, Bulma, Piccolo, Yamucha, Kamesennin [Muten Roshi], Tenshinhan, Hichi Pu-Erh; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "FurÓza Saigo No ChŰ Henshin! Jigoku IjŰ No KyŰfu Ga Hajimaru". Vote Now! 21

1
|< < > >|