Skip to Content

Shin Tetsujin 28-G

Shin Tetsujin 28-G Episode Guide Logo


Shin Tetsujin 28-G Anime Series Guide :


advertisement

Tetsujin Ga Kie Ta!? (The Queen Of Time) Free Cartoon Picture Tetsujin Ga Kie Ta!? (The Queen Of Time)1981 41
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Ga Kie Ta!?". Vote Now! 21

1
Suriraa Shiriizu I Kaiki! Dorakyura No Tatari (The Curse Of Dracula) Free Cartoon Picture Suriraa Shiriizu I Kaiki! Dorakyura No Tatari (The Curse Of Dracula)1981 42
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Suriraa Shiriizu I Kaiki! Dorakyura No Tatari". Vote Now! 21

1
Suriraa Shiriizu II Shinigami Zonbi Ni Norowa Re Ta Tetsujin (Z Is For Zombie) Free Cartoon Picture Suriraa Shiriizu II Shinigami Zonbi Ni Norowa Re Ta Tetsujin (Z Is For Zombie)1981 43
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Suriraa Shiriizu II Shinigami Zonbi Ni Norowa Re Ta Tetsujin". Vote Now! 21

1
Suriraa Shiriizu III Yu-Rei No Shootai O Abake! (The Ghastly Ghost) Free Cartoon Picture Suriraa Shiriizu III Yu-Rei No Shootai O Abake! (The Ghastly Ghost)1981 44
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Suriraa Shiriizu III Yu-Rei No Shootai O Abake!". Vote Now! 21

1
Boosoo! Jigoku No Tenshi (Skeemer's Demons) Free Cartoon Picture Boosoo! Jigoku No Tenshi (Skeemer's Demons)1981 45
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Boosoo! Jigoku No Tenshi". Vote Now! 21

1
Tetsujin No Fushigi Na Tabi (Trapped In The Past) Free Cartoon Picture Tetsujin No Fushigi Na Tabi (Trapped In The Past)1981 46
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin No Fushigi Na Tabi". Vote Now! 21

1
Tetsujin Uri Masu! (Gigantor For Sale) Free Cartoon Picture Tetsujin Uri Masu! (Gigantor For Sale)1981 47
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Uri Masu!". Vote Now! 21

1
Chikyu- Saidai No Pinchi! (The Space Fortress) Free Cartoon Picture Chikyu- Saidai No Pinchi! (The Space Fortress)1981 48
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Chikyu- Saidai No Pinchi!". Vote Now! 21

1
Saraba Burakkuokkusu (The Friend Turned Enemy) Free Cartoon Picture Saraba Burakkuokkusu (The Friend Turned Enemy)1981 49
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Saraba Burakkuokkusu". Vote Now! 21

1
Gu-Ra Ooji Shisu! (The Battle To Save The Earth) Free Cartoon Picture Gu-Ra Ooji Shisu! (The Battle To Save The Earth)1981 50
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gu-Ra Ooji Shisu!". Vote Now! 21

1
Ginga No Ooja! Tetsujin 28 Goo (The Sun That Never Shines) Free Cartoon Picture Ginga No Ooja! Tetsujin 28 Goo (The Sun That Never Shines)1981 51
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ginga No Ooja! Tetsujin 28 Goo". Vote Now! 21

1
|< <