Skip to Content

Shin Tetsujin 28-Gô

Shin Tetsujin 28-Gô Episode Guide Logo


Shin Tetsujin 28-Gô Anime Series Guide :


advertisement

Osorubeki Wana O Uchi Yabure! (The Shrinking Ray) Free Cartoon Picture Osorubeki Wana O Uchi Yabure! (The Shrinking Ray)1981 21
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Osorubeki Wana O Uchi Yabure!". Vote Now! 21

1
Pinchi! Tatakae Nai Tetsujin (Kid Warriors) Free Cartoon Picture Pinchi! Tatakae Nai Tetsujin (Kid Warriors)1981 22
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Pinchi! Tatakae Nai Tetsujin". Vote Now! 21

1
Gekitotsu! Tetsujin Tai Fukushu- Oni (Red Devil) Free Cartoon Picture Gekitotsu! Tetsujin Tai Fukushu- Oni (Red Devil)1981 23
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gekitotsu! Tetsujin Tai Fukushu- Oni". Vote Now! 21

1
Shootaroo, Uchu- Kara No Dai Gyakuten! (The Fiery Robosaurus) Free Cartoon Picture Shootaroo, Uchu- Kara No Dai Gyakuten! (The Fiery Robosaurus)1981 24
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shootaroo, Uchu- Kara No Dai Gyakuten!". Vote Now! 21

1
Uchu- Maoo Gen Ru! (Invaders From Space) Free Cartoon Picture Uchu- Maoo Gen Ru! (Invaders From Space)1981 25
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Uchu- Maoo Gen Ru!". Vote Now! 21

1
Buranchi No Saigo (The Master Of Space) Free Cartoon Picture Buranchi No Saigo (The Master Of Space)1981 26
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Buranchi No Saigo". Vote Now! 21

1
Kingukongu Tai Tetsujin (The Great Garkonga) Free Cartoon Picture Kingukongu Tai Tetsujin (The Great Garkonga)1981 27
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kingukongu Tai Tetsujin". Vote Now! 21

1
Kyooteki! Kanfu-Robo (The Pritheum Plot) Free Cartoon Picture Kyooteki! Kanfu-Robo (The Pritheum Plot)1981 28
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyooteki! Kanfu-Robo". Vote Now! 21

1
Ginesubukku E No Choosen (The Crusader Robot) Free Cartoon Picture Ginesubukku E No Choosen (The Crusader Robot)1981 29
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ginesubukku E No Choosen". Vote Now! 21

1
Kesshi No Nitoro Yusoo!! (Scheme To Scorch The West) Free Cartoon Picture Kesshi No Nitoro Yusoo!! (Scheme To Scorch The West)1981 30
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kesshi No Nitoro Yusoo!!". Vote Now! 21

1
Yoosai Suisei No Shu-Geki! (The Doomsday Comet) Free Cartoon Picture Yoosai Suisei No Shu-Geki! (The Doomsday Comet)1981 31
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yoosai Suisei No Shu-Geki!". Vote Now! 21

1
Shitoo! Byakuya No Taiketsu (The Thunder God) Free Cartoon Picture Shitoo! Byakuya No Taiketsu (The Thunder God)1981 32
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shitoo! Byakuya No Taiketsu". Vote Now! 21

1
Hakai Sa Re Ta Tetsujin! (The Final Battle) Free Cartoon Picture Hakai Sa Re Ta Tetsujin! (The Final Battle)1981 33
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hakai Sa Re Ta Tetsujin!". Vote Now! 21

1
Saidai No Teki! Burakkuokkusu (The Robot Who Could Think) Free Cartoon Picture Saidai No Teki! Burakkuokkusu (The Robot Who Could Think)1981 34
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Saidai No Teki! Burakkuokkusu". Vote Now! 21

1
Tetsujin O Torimodose! (Blue Danger) Free Cartoon Picture Tetsujin O Torimodose! (Blue Danger)1981 35
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin O Torimodose!". Vote Now! 21

1
Shukumei No Taiketsu! Tetsujin Tai Okkusu (Robot On A Rampage) Free Cartoon Picture Shukumei No Taiketsu! Tetsujin Tai Okkusu (Robot On A Rampage)1981 36
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shukumei No Taiketsu! Tetsujin Tai Okkusu". Vote Now! 21

1
Densetsu No Kyojin. Tetsujin 28 Goo (The Awesome Alpha-Bot) Free Cartoon Picture Densetsu No Kyojin. Tetsujin 28 Goo (The Awesome Alpha-Bot)1981 37
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Densetsu No Kyojin. Tetsujin 28 Goo". Vote Now! 21

1
Hi (Maru Hi) Shirei! Konboi Sakusen (Fall From The Sky) Free Cartoon Picture Hi (Maru Hi) Shirei! Konboi Sakusen (Fall From The Sky)1981 38
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hi (Maru Hi) Shirei! Konboi Sakusen". Vote Now! 21

1
Ma Ju- Ooji Mezameru! (The Boy From Second Earth) Free Cartoon Picture Ma Ju- Ooji Mezameru! (The Boy From Second Earth)1981 39
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ma Ju- Ooji Mezameru!". Vote Now! 21

1
Mi Ta! Maoo No Shootai (The Black Hole) Free Cartoon Picture Mi Ta! Maoo No Shootai (The Black Hole)1981 40
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mi Ta! Maoo No Shootai". Vote Now! 21

1
|< < > >|