Skip to Content

Reddo Baron

Reddo Baron Episode Guide Logo


Reddo Baron Anime Series Guide :


advertisement

Maken! Samuraider (Demon Sword! Samuraider) Cartoon Pictures Maken! Samuraider (Demon Sword! Samuraider)1994 21
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Maken! Samuraider". Vote Now! 21

1
Senritsu! Shi No Concert (Horror! The Concert Of Death) Cartoon Pictures Senritsu! Shi No Concert (Horror! The Concert Of Death)1994 22
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Senritsu! Shi No Concert". Vote Now! 21

1
Densetsu! Tsuki To Taiyo No Megami (Legend! The Goddess Of The Moon And Sun) Cartoon Pictures Densetsu! Tsuki To Taiyo No Megami (Legend! The Goddess Of The Moon And Sun)1994 23
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Densetsu! Tsuki To Taiyo No Megami". Vote Now! 21

1
Mamore! Kodomo Tachi No Yume (Defend! The Dreams Of The Children) Cartoon Pictures Mamore! Kodomo Tachi No Yume (Defend! The Dreams Of The Children)1994 24
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mamore! Kodomo Tachi No Yume". Vote Now! 21

1
Taosu! Hollywood No Shikaku (Take Down! The Hollywood Assassin) Cartoon Pictures Taosu! Hollywood No Shikaku (Take Down! The Hollywood Assassin)1994 25
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Taosu! Hollywood No Shikaku". Vote Now! 21

1
Shitou! Battle Royale (Elimination! Battle Royale) Cartoon Pictures Shitou! Battle Royale (Elimination! Battle Royale)1994 26
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shitou! Battle Royale". Vote Now! 21

1
Marilyn! Saigo No Chousen (Marilyn! The Final Battle) Cartoon Pictures Marilyn! Saigo No Chousen (Marilyn! The Final Battle)1994 27
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Marilyn! Saigo No Chousen". Vote Now! 21

1
Himitsu! Asimov No Kiributa (Secret! Asimovs Trump Card) Cartoon Pictures Himitsu! Asimov No Kiributa (Secret! Asimovs Trump Card)1994 28
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Himitsu! Asimov No Kiributa". Vote Now! 21

1
Floyd! Baron Massatsu Shirei (Floyd! Barons Destruction Orders) Cartoon Pictures Floyd! Baron Massatsu Shirei (Floyd! Barons Destruction Orders)1994 29
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Floyd! Baron Massatsu Shirei". Vote Now! 21

1
Shutsugen! Gold Baron (Arrival! Gold Baron) Cartoon Pictures Shutsugen! Gold Baron (Arrival! Gold Baron)1994 30
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shutsugen! Gold Baron". Vote Now! 21

1
Gekitou! Saikyo No Rival (War! The Ultimate Rival) Cartoon Pictures Gekitou! Saikyo No Rival (War! The Ultimate Rival)1994 31
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gekitou! Saikyo No Rival". Vote Now! 21

1
Hakai! Baron No Shi (Destroyed! Barons Death) Cartoon Pictures Hakai! Baron No Shi (Destroyed! Barons Death)1994 32
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hakai! Baron No Shi". Vote Now! 21

1
Igai! Kaizer No Shotai (Surprise! Kaizers Identity) Cartoon Pictures Igai! Kaizer No Shotai (Surprise! Kaizers Identity)1994 33
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Igai! Kaizer No Shotai". Vote Now! 21

1
Kyoe! Jijousaidai No Sakusen (Menace! The Greatest Champion Strategy) Cartoon Pictures Kyoe! Jijousaidai No Sakusen (Menace! The Greatest Champion Strategy)1994 34
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyoe! Jijousaidai No Sakusen". Vote Now! 21

1
Shukumei! Kaizer Vs. Baron (Destiny! Kaizer Vs. Baron Cartoon Pictures Shukumei! Kaizer Vs. Baron (Destiny! Kaizer Vs. Baron1994 35
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shukumei! Kaizer Vs. Baron (Destiny! Kaizer Vs. Baron". Vote Now! 21

1
Shurai! Aratana Teki (Attack! The New Enemy) Cartoon Pictures Shurai! Aratana Teki (Attack! The New Enemy)1994 36
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shurai! Aratana Teki". Vote Now! 21

1
Toutsugeki! Sigma Tower (Assault! Sigma Tower) Cartoon Pictures Toutsugeki! Sigma Tower (Assault! Sigma Tower)1994 37
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Toutsugeki! Sigma Tower". Vote Now! 21

1
Gisei! Viking Kyodai (Sacrafice! The Viking Brothers) Cartoon Pictures Gisei! Viking Kyodai (Sacrafice! The Viking Brothers)1994 38
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gisei! Viking Kyodai". Vote Now! 21

1
Shuaku! Baron Modoki (Offensive! Barons Imitator) Cartoon Pictures Shuaku! Baron Modoki (Offensive! Barons Imitator)1994 39
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shuaku! Baron Modoki". Vote Now! 21

1
Senkou! Kiyukoku Chosetsuryu (Dazzling! The Ultimate Chosetsuryu) Cartoon Pictures Senkou! Kiyukoku Chosetsuryu (Dazzling! The Ultimate Chosetsuryu)1995 40
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Ken Kurenai, Ryoko Gojou, Robby, Doctor Freud, Shadow, Doctor Asimov, Metal Fight Association Chairman, Odin/Orjin; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Senkou! Kiyukoku Chosetsuryu". Vote Now! 21

1
|< < > >|