Skip to Content

Kyojin no Hoshi

Kyojin no Hoshi  Logo


English Series Title: Star Of The GiantsBased on Noboru Kawasaki and Ikki Kajiwara's 1966 manga in "Shonen Magazine." This TV series initially ran for 182 episodes.

Kyojin no Hoshi :


advertisement

Kyojin No Hoshi (Series) Picture Into Cartoon Kyojin No Hoshi (Series)1968
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Hyuma Hoshi, Ittetsu Hoshi, Akiko, Mitsuru Hanagata.

There have not yet been any votes for "Kyojin No Hoshi (Series)". Vote Now! 21