Ganba No Bouken -English: Ganba's Adventures

English Series Title: Ganba's Adventures

TMS Ent