Skip to Content

Dokonjo Gaeru

Dokonjo Gaeru  Logo


English Series Title: The Gutsy FrogBased on Yasumi Yoshizawa's 1970 manga in "Shonen Jump."

This TV series initially ran for 103 episodes, with two cartoons per episode.

Dokonjo Gaeru :


advertisement

Dokonjo Gaeru (Series) Cartoon Pictures Dokonjo Gaeru (Series)1972
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Hiroshi, Pyonyoshi, Goriraimo, Kyoko, Kuniko Ohbayashi, Pyonko, Machida-Sensei, Mogura, Shinpachi Goto, Goro; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Dokonjo Gaeru (Series)". Vote Now! 21