Skip to Content

Majin Eiyûden Wataru 2

Majin Eiyûden Wataru 2 Episode Guide Logo


Majin Eiyûden Wataru 2 Anime Series Guide :


advertisement

Makai Shibaraku No Wane! (Demon Realm Shibaraku's Trap!) Picture Of The Cartoon Makai Shibaraku No Wane! (Demon Realm Shibaraku's Trap!)1991 41
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Makai Shibaraku No Wane!". Vote Now! 21

2
Kanashimi No Mâdaresu (Murderess Of Sadness) Picture Of The Cartoon Kanashimi No Mâdaresu (Murderess Of Sadness)1991 42
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kanashimi No Mâdaresu". Vote Now! 21

2
Umihiko Kanashimi No Saikai (Umihiko The Reunion Of Sorrow) Picture Of The Cartoon Umihiko Kanashimi No Saikai (Umihiko The Reunion Of Sorrow)1991 43
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Umihiko Kanashimi No Saikai". Vote Now! 21

2
Fukkatsu! Kyôfu No Ankokuryû (Resurrection! The Terrifying Dark Dragon) Picture Of The Cartoon Fukkatsu! Kyôfu No Ankokuryû (Resurrection! The Terrifying Dark Dragon)1991 44
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Fukkatsu! Kyôfu No Ankokuryû". Vote Now! 21

2
Wataru Saigo No Tatakai! (Wataru's Final Battle!) Picture Of The Cartoon Wataru Saigo No Tatakai! (Wataru's Final Battle!)1991 45
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Wataru Saigo No Tatakai!". Vote Now! 21

2
Soshite, Niji No Kanata De (And Then, On The Other Side Of The Rainbow) Picture Of The Cartoon Soshite, Niji No Kanata De (And Then, On The Other Side Of The Rainbow)1991 46
Sunrise Inc.
 featuring Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Soshite, Niji No Kanata De". Vote Now! 21

2
|< <