Skip to Content

Majin Eiyűden Wataru

Majin Eiyűden Wataru Episode Guide Logo


Majin Eiyűden Wataru Anime Series Guide :


advertisement

Makai Purinsu Tora˘ T˘j˘! (Prince Of The Demon Realm, King Tiger Makes An Entrance!) Free Cartoon Picture Makai Purinsu Tora˘ T˘j˘! (Prince Of The Demon Realm, King Tiger Makes An Entrance!)1988 21
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Makai Purinsu Tora˘ T˘j˘!". Vote Now! 21

1
Hikken! Ryű˘maru Tanj˘ (A Must See! Ry??maru Is Born) Free Cartoon Picture Hikken! Ryű˘maru Tanj˘ (A Must See! Ry??maru Is Born)1988 22
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hikken! Ryű˘maru Tanj˘". Vote Now! 21

1
Omatase! Genjinmaru No Sh˘tai (Thanks For Waiting! Genjinmaru's True Form) Free Cartoon Picture Omatase! Genjinmaru No Sh˘tai (Thanks For Waiting! Genjinmaru's True Form)1988 23
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Omatase! Genjinmaru No Sh˘tai". Vote Now! 21

1
Bakus˘! Wataru GENJI No Dairŕsu (Rampage! Wataru GENJI's Big Race) Free Cartoon Picture Bakus˘! Wataru GENJI No Dairŕsu (Rampage! Wataru GENJI's Big Race)1988 24
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Bakus˘! Wataru GENJI No Dairŕsu". Vote Now! 21

1
Minimini Wataru No Daib˘ken (Mini Mini Wataru's Great Adventure) Free Cartoon Picture Minimini Wataru No Daib˘ken (Mini Mini Wataru's Great Adventure)1988 25
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Minimini Wataru No Daib˘ken". Vote Now! 21

1
Gyoŕ! Anna Tokoro Ni Midori Ryű (What! Green Dragon At That Kind Of Place) Free Cartoon Picture Gyoŕ! Anna Tokoro Ni Midori Ryű (What! Green Dragon At That Kind Of Place)1988 26
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gyoŕ! Anna Tokoro Ni Midori Ryű". Vote Now! 21

1
Yokatta Ne De Yokatta Ne (That's Fine Because That's Fine) Free Cartoon Picture Yokatta Ne De Yokatta Ne (That's Fine Because That's Fine)1988 27
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yokatta Ne De Yokatta Ne". Vote Now! 21

1
Mah˘ De Uffun! Shibaraku Sensei (Ahem With Magic! Mr Shibaraku) Free Cartoon Picture Mah˘ De Uffun! Shibaraku Sensei (Ahem With Magic! Mr Shibaraku)1988 28
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mah˘ De Uffun! Shibaraku Sensei". Vote Now! 21

1
Henshin Wataru No Wanwan Monogatari (Transformation Wataru's Bow Wow Story) Free Cartoon Picture Henshin Wataru No Wanwan Monogatari (Transformation Wataru's Bow Wow Story)1988 29
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Henshin Wataru No Wanwan Monogatari". Vote Now! 21

1
Mashin Hakaba No G˘suto Gundan (The Ghost Corps Of The Mashin Cemetary) Free Cartoon Picture Mashin Hakaba No G˘suto Gundan (The Ghost Corps Of The Mashin Cemetary)1988 30
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mashin Hakaba No G˘suto Gundan". Vote Now! 21

1
Himiko No Komori Daisakusen! (Himiko's Babysitting Operation!) Free Cartoon Picture Himiko No Komori Daisakusen! (Himiko's Babysitting Operation!)1988 31
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Himiko No Komori Daisakusen!". Vote Now! 21

1
Saiky˘ Mah˘ Tsukai Ara Bian No Gyakushű! (The Strongest Mage Ara-Bian's Counterattack!) Free Cartoon Picture Saiky˘ Mah˘ Tsukai Ara Bian No Gyakushű! (The Strongest Mage Ara-Bian's Counterattack!)1988 32
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Saiky˘ Mah˘ Tsukai Ara Bian No Gyakushű!". Vote Now! 21

1
Amai Osasoi Ky˘fu No Mad˘mon (The Sweet Temptation Of The Terrifying Demon Path Gate) Free Cartoon Picture Amai Osasoi Ky˘fu No Mad˘mon (The Sweet Temptation Of The Terrifying Demon Path Gate)1988 33
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Amai Osasoi Ky˘fu No Mad˘mon". Vote Now! 21

1
Nanmon, Chinmon Mofűmon! (Difficult Question, Irrelevant Question Demon Wind Gate!) Free Cartoon Picture Nanmon, Chinmon Mofűmon! (Difficult Question, Irrelevant Question Demon Wind Gate!)1988 34
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Nanmon, Chinmon Mofűmon!". Vote Now! 21

1
Ten Made Nobore! Matenmon (Ascend To The Heavens! Demon Sky Gate) Free Cartoon Picture Ten Made Nobore! Matenmon (Ascend To The Heavens! Demon Sky Gate)1989 35
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ten Made Nobore! Matenmon". Vote Now! 21

1
Yoi Ko? Warui Ko? Makaimon (Good Child? Naughty Kid? Demon Realm Gate) Free Cartoon Picture Yoi Ko? Warui Ko? Makaimon (Good Child? Naughty Kid? Demon Realm Gate)1989 36
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yoi Ko? Warui Ko? Makaimon". Vote Now! 21

1
Wataru To Himiko No Achi Achi Adobench (Wataru And Himiko's Hot Hot Adventure) Free Cartoon Picture Wataru To Himiko No Achi Achi Adobench (Wataru And Himiko's Hot Hot Adventure)1989 37
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Wataru To Himiko No Achi Achi Adobench". Vote Now! 21

1
Karei!! Kaiketsu Zorori Sanj˘ (Splendor!! Genius Zorori Calling On) Free Cartoon Picture Karei!! Kaiketsu Zorori Sanj˘ (Splendor!! Genius Zorori Calling On)1989 38
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Karei!! Kaiketsu Zorori Sanj˘". Vote Now! 21

1
Tora˘ Wa Shukumei No Raibaru (King Tiger Is Fate's Rival) Free Cartoon Picture Tora˘ Wa Shukumei No Raibaru (King Tiger Is Fate's Rival)1989 39
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tora˘ Wa Shukumei No Raibaru". Vote Now! 21

1
Gekitotsu! Ryű˘maru Tai Jakomaru (Clash! Ryű˘maru Vs Jakomaru) Free Cartoon Picture Gekitotsu! Ryű˘maru Tai Jakomaru (Clash! Ryű˘maru Vs Jakomaru)1989 40
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryűjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gekitotsu! Ryű˘maru Tai Jakomaru". Vote Now! 21

1
|< < > >|