Skip to Content

Majin Eiyûden Wataru

Majin Eiyûden Wataru Episode Guide Logo


English Series Title: Legend Of Devilish HeroismMajin Eiyûden Wataru Anime Series Guide :


advertisement

Kyûseisha Wa Shôgaku Yonensei (The Hero Is A Fouth Grader) Cartoon Picture Kyûseisha Wa Shôgaku Yonensei (The Hero Is A Fouth Grader)1988 1
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyûseisha Wa Shôgaku Yonensei". Vote Now! 21

1
Fushigi Itemu Endama Mikke! (The Mysterious Item, Endama!) Cartoon Picture Fushigi Itemu Endama Mikke! (The Mysterious Item, Endama!)1988 2
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Fushigi Itemu Endama Mikke!". Vote Now! 21

1
Kurama Ni Goyoushin! (Be Careful Of Kurama!) Cartoon Picture Kurama Ni Goyoushin! (Be Careful Of Kurama!)1988 3
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kurama Ni Goyoushin!". Vote Now! 21

1
Garagara Mura No Kyoufu Paati (The Terrifying Party Of Garagara Village) Cartoon Picture Garagara Mura No Kyoufu Paati (The Terrifying Party Of Garagara Village)1988 4
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Garagara Mura No Kyoufu Paati". Vote Now! 21

1
Hibike! Shinbe No Kuchibue (Sound! Whistle Of The Gods) Cartoon Picture Hibike! Shinbe No Kuchibue (Sound! Whistle Of The Gods)1988 5
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hibike! Shinbe No Kuchibue". Vote Now! 21

1
Abekobe Sakasama Ennatoko (Abekobe, A Strange Place Of Inversion) Cartoon Picture Abekobe Sakasama Ennatoko (Abekobe, A Strange Place Of Inversion)1988 6
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Abekobe Sakasama Ennatoko". Vote Now! 21

1
Ookami Otoko Wa Omaru Ga Osuki? (The Wolf-Man Likes Omaru?) Cartoon Picture Ookami Otoko Wa Omaru Ga Osuki? (The Wolf-Man Likes Omaru?)1988 7
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ookami Otoko Wa Omaru Ga Osuki?". Vote Now! 21

1
Kyûketsuki Wa Jûjika Korekutâ (The Vampire Is A Cross Collector) Cartoon Picture Kyûketsuki Wa Jûjika Korekutâ (The Vampire Is A Cross Collector)1988 8
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyûketsuki Wa Jûjika Korekutâ". Vote Now! 21

1
Odoroki! Seiki No Kagami Tanchiki (Surprise! Mirror Detector Of The Century) Cartoon Picture Odoroki! Seiki No Kagami Tanchiki (Surprise! Mirror Detector Of The Century)1988 9
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Odoroki! Seiki No Kagami Tanchiki". Vote Now! 21

1
Ussô! Honto Ni Kore Ga Shinjitsu No Kagami? (No Way! This Is The Real Mirror Of Truth?) Cartoon Picture Ussô! Honto Ni Kore Ga Shinjitsu No Kagami? (No Way! This Is The Real Mirror Of Truth?)1988 10
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ussô! Honto Ni Kore Ga Shinjitsu No Kagami?". Vote Now! 21

1
Achi Achi, Mera Mera, Ippon Shobu! (There, There, Burn, Burn, One Game) Cartoon Picture Achi Achi, Mera Mera, Ippon Shobu! (There, There, Burn, Burn, One Game)1988 11
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Achi Achi, Mera Mera, Ippon Shobu!". Vote Now! 21

1
Mariannetto No Yakiyaki Kinenbi! (Marionette's Burning Hot Anniversary!) Cartoon Picture Mariannetto No Yakiyaki Kinenbi! (Marionette's Burning Hot Anniversary!)1988 12
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mariannetto No Yakiyaki Kinenbi!". Vote Now! 21

1
Moeru Kekkon 9x9=81 Kougeki! (Fighting Spirit Blazes, Attack 9x9=81!) Cartoon Picture Moeru Kekkon 9x9=81 Kougeki! (Fighting Spirit Blazes, Attack 9x9=81!)1988 13
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Moeru Kekkon 9x9=81 Kougeki!". Vote Now! 21

1
Hyakunîn Pawâ Wa Sennin Pawâ (The Power Of 100 Men Is Power Of The Immortal) Cartoon Picture Hyakunîn Pawâ Wa Sennin Pawâ (The Power Of 100 Men Is Power Of The Immortal)1988 14
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hyakunîn Pawâ Wa Sennin Pawâ". Vote Now! 21

1
Yomigaere! Faiâdoragon (Revive! Fire Dragon) Cartoon Picture Yomigaere! Faiâdoragon (Revive! Fire Dragon)1988 15
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yomigaere! Faiâdoragon". Vote Now! 21

1
Hiren Oorora Densetsu (Tragic Love Story, Legend Of Aurora) Cartoon Picture Hiren Oorora Densetsu (Tragic Love Story, Legend Of Aurora)1988 16
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hiren Oorora Densetsu". Vote Now! 21

1
Nuku Ni Nukenai Gokkan No Tsurugi (Removing The Unremovable Sword Of Extreme Frost) Cartoon Picture Nuku Ni Nukenai Gokkan No Tsurugi (Removing The Unremovable Sword Of Extreme Frost)1988 17
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Nuku Ni Nukenai Gokkan No Tsurugi". Vote Now! 21

1
Atsui No Atsui No Tondeik?! (The Hot Hot Takeoff!) Cartoon Picture Atsui No Atsui No Tondeik?! (The Hot Hot Takeoff!)1988 18
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Atsui No Atsui No Tondeik?!". Vote Now! 21

1
Ryûjinmaru Tobimasu Tobimasu! (Fly, Fly Ryûjinmaru!) Cartoon Picture Ryûjinmaru Tobimasu Tobimasu! (Fly, Fly Ryûjinmaru!)1988 19
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ryûjinmaru Tobimasu Tobimasu!". Vote Now! 21

1
Ryûjinmaru Hiehie Shinden Ni Chiru! (Ryûjinmaru Falls At The Temple Of Chill!) Cartoon Picture Ryûjinmaru Hiehie Shinden Ni Chiru! (Ryûjinmaru Falls At The Temple Of Chill!)1988 20
Sunrise, Asatsu
 featuring Wataru Ikusabe, Himiko Shinobibe, Shibaraku Tsurugibe, Kurama Wataribe, Ryûjinmaru, Robot; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ryûjinmaru Hiehie Shinden Ni Chiru!". Vote Now! 21

1
> >|