Skip to Content

Kido Keisatsu Patlabor


English Series Title: Mobile Police PatlaborKido Keisatsu Patlabor :


advertisement

Kido Keisatsu Patlabor (Series) 1988
Headgear, Sunrise, Bandai Visual, Tôhoku Shinsha
 featuring Noa Izumi, Azuma Shinohara, Captain Goto, Ota, Shinshi, Hiromi, Kanuka Clancey, Shinobu.

There have not yet been any votes for "Kido Keisatsu Patlabor (Series)". Vote Now!