Skip to Content

Kagaku B˘kentai Tansar 5

Kagaku B˘kentai Tansar 5 Episode Guide Logo


English Series Title: Science Adventure Command Tansa 5Kagaku B˘kentai Tansar 5 Anime Series Guide :


advertisement

Ufo Kichi Ka? Nasuka No Chihyou E (Is It The Ufo Base? Nasca's Surface Picture) Cartoon Funny Pictures Ufo Kichi Ka? Nasuka No Chihyou E (Is It The Ufo Base? Nasca's Surface Picture)1979 101 1
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Ufo Kichi Ka? Nasuka No Chihyou E". Vote Now! 21

1
Kodai No Konpyuuta? Sutounhenji (An Ancient Computer? Stonehenge) Cartoon Funny Pictures Kodai No Konpyuuta? Sutounhenji (An Ancient Computer? Stonehenge)1979 102 2
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Kodai No Konpyuuta? Sutounhenji". Vote Now! 21

1
Ikiteita Kyouryuu Nesu Ko No Nazo (Mystery Of The Living Dinosaur Ness) Cartoon Funny Pictures Ikiteita Kyouryuu Nesu Ko No Nazo (Mystery Of The Living Dinosaur Ness)1979 103 3
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Ikiteita Kyouryuu Nesu Ko No Nazo". Vote Now! 21

1
Nemuru Kaitei Toshi Atorantisu Cartoon Funny Pictures Nemuru Kaitei Toshi Atorantisu1979 104 4
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Nemuru Kaitei Toshi Atorantisu". Vote Now! 21

1
Shiroi Kyojin No Sakebi Tasshiri No Iwa E Cartoon Funny Pictures Shiroi Kyojin No Sakebi Tasshiri No Iwa E1979 105 5
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Shiroi Kyojin No Sakebi Tasshiri No Iwa E". Vote Now! 21

1
Yomigaeru Ishijin Zou Iisutaa Tou No Moai Cartoon Funny Pictures Yomigaeru Ishijin Zou Iisutaa Tou No Moai1979 106 6
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Yomigaeru Ishijin Zou Iisutaa Tou No Moai". Vote Now! 21

1
Shinkai Panikku Nazo No Shuchou Ryuu Cartoon Funny Pictures Shinkai Panikku Nazo No Shuchou Ryuu1979 107 7
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Shinkai Panikku Nazo No Shuchou Ryuu". Vote Now! 21

1
Maboroshi No Kyodai Buki Toroi No Mokuba Cartoon Funny Pictures Maboroshi No Kyodai Buki Toroi No Mokuba1979 108 8
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Maboroshi No Kyodai Buki Toroi No Mokuba". Vote Now! 21

1
Shinpi No Maryoku Piramiddo Pawaa Cartoon Funny Pictures Shinpi No Maryoku Piramiddo Pawaa1979 109 9
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Shinpi No Maryoku Piramiddo Pawaa". Vote Now! 21

1
Doguu Ga Yobu Chou Nouryoku Sutoun Saakuru Cartoon Funny Pictures Doguu Ga Yobu Chou Nouryoku Sutoun Saakuru1979 110 10
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Doguu Ga Yobu Chou Nouryoku Sutoun Saakuru". Vote Now! 21

1
Getsumen No Kodai Meka Sora Tobu Ryuu Sensha Cartoon Funny Pictures Getsumen No Kodai Meka Sora Tobu Ryuu Sensha1979 111 11
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Getsumen No Kodai Meka Sora Tobu Ryuu Sensha". Vote Now! 21

1
Dai Kouzui No Kyoufu Mohenjodaro Cartoon Funny Pictures Dai Kouzui No Kyoufu Mohenjodaro1979 112 12
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Dai Kouzui No Kyoufu Mohenjodaro". Vote Now! 21

1
Sabaku Ni Naku Sekizou Memunon No Densetsu Cartoon Funny Pictures Sabaku Ni Naku Sekizou Memunon No Densetsu1979 113 13
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Sabaku Ni Naku Sekizou Memunon No Densetsu". Vote Now! 21

1
Nikushoku Kyouryuu Vs Kyojin Zoku Inka Toride No Shitou Cartoon Funny Pictures Nikushoku Kyouryuu Vs Kyojin Zoku Inka Toride No Shitou1979 114 14
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Nikushoku Kyouryuu Vs Kyojin Zoku Inka Toride No Shitou". Vote Now! 21

1
Ijigen Kuukan Ka? Ma No Bamyuuda Kaiiki Cartoon Funny Pictures Ijigen Kuukan Ka? Ma No Bamyuuda Kaiiki1979 115 15
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Ijigen Kuukan Ka? Ma No Bamyuuda Kaiiki". Vote Now! 21

1
Nazo No Kyouryuu Bokujou Azoresu Kaikou No Iwa Kabe Cartoon Funny Pictures Nazo No Kyouryuu Bokujou Azoresu Kaikou No Iwa Kabe1979 116 16
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Nazo No Kyouryuu Bokujou Azoresu Kaikou No Iwa Kabe". Vote Now! 21

1
Satsujin Kousen Ka? Arekisandoria Dai Toudai Cartoon Funny Pictures Satsujin Kousen Ka? Arekisandoria Dai Toudai1979 117 17
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Satsujin Kousen Ka? Arekisandoria Dai Toudai". Vote Now! 21

1
Dengeki Supaaku Kottenhorusuto No Tecchuu Cartoon Funny Pictures Dengeki Supaaku Kottenhorusuto No Tecchuu1979 118 18
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Dengeki Supaaku Kottenhorusuto No Tecchuu". Vote Now! 21

1
Chitei Jin No Fukushuu Ougon Toshi Agaruta Cartoon Funny Pictures Chitei Jin No Fukushuu Ougon Toshi Agaruta1979 119 19
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Chitei Jin No Fukushuu Ougon Toshi Agaruta". Vote Now! 21

1
Shi No Chou Kounetsu Enerugiimuu Tairiku No Nazo Cartoon Funny Pictures Shi No Chou Kounetsu Enerugiimuu Tairiku No Nazo1979 120 20
Sunrise Inc.
 featuring Big Tansa, Ryuu Uminami, Daichi Akai, Rui Shinpi, Yumeto Jizen, Hajime Kiseki, Johnny, Lemurians.

There have not yet been any votes for "Shi No Chou Kounetsu Enerugiimuu Tairiku No Nazo". Vote Now! 21

1
> >|