Skip to Content

Ruro ni Kenshin


Ruro ni Kenshin :


advertisement

Ruro Ni Kenshin (Series) 1996
Studio Gallop, Studio DEEN
 featuring Kenshin Himura, Kaoru Kamiya, Yahiko, Sanosuke, Makoto, Killer.

Ruro Ni Kenshin (Series) There have not yet been any votes for "Ruro Ni Kenshin (Series)". Vote Now! 23