Skip to Content

Taiho Shichauzo (I)

Taiho Shichauzo (I) Episode Guide Logo


Taiho Shichauzo (I) Anime Series Guide :


advertisement

Maware! Honoo No Kaitentou (Zenpen) (Renegade Cop, Part 1) Picture Of Cartoon Maware! Honoo No Kaitentou (Zenpen) (Renegade Cop, Part 1)1997 41
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Maware! Honoo No Kaitentou (Zenpen)". Vote Now! 21

1
Maware! Honoo No Kaitentou (Kouhen) (Renegade Cop, Part 2) Picture Of Cartoon Maware! Honoo No Kaitentou (Kouhen) (Renegade Cop, Part 2)1997 42
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Maware! Honoo No Kaitentou (Kouhen)". Vote Now! 21

1
Bokutou Sho Sukyandaru (Bokuto Station Peeping Scandal) Picture Of Cartoon Bokutou Sho Sukyandaru (Bokuto Station Peeping Scandal)1997 43
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Bokutou Sho Sukyandaru". Vote Now! 21

1
Bokutou Hyakumonogatari (Halloween At The Station) Picture Of Cartoon Bokutou Hyakumonogatari (Halloween At The Station)1997 44
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Bokutou Hyakumonogatari". Vote Now! 21

1
Natsu No Nichi... Yuugure Nofutari (The Summer Of Keeping Promises) Picture Of Cartoon Natsu No Nichi... Yuugure Nofutari (The Summer Of Keeping Promises)1997 45
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Natsu No Nichi... Yuugure Nofutari". Vote Now! 21

1
Shouji Funtou Su! (Training For Kendo) Picture Of Cartoon Shouji Funtou Su! (Training For Kendo)1997 46
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Shouji Funtou Su!". Vote Now! 21

1
Taimu Rimitto (Time Limit) Picture Of Cartoon Taimu Rimitto (Time Limit)1997 47
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Taimu Rimitto". Vote Now! 21

1
Natsu No Owari (The End Of Summer) Picture Of Cartoon Natsu No Owari (The End Of Summer)1997 48
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Natsu No Owari". Vote Now! 21

1
Bokutou Sho Sousa Sen Kinoshita Kaoru Ko Chakunin (Inspector Kinoshita) Picture Of Cartoon Bokutou Sho Sousa Sen Kinoshita Kaoru Ko Chakunin (Inspector Kinoshita)1997 49
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Bokutou Sho Sousa Sen Kinoshita Kaoru Ko Chakunin". Vote Now! 21

1
Bokutou Sho Sousa Sen Sorezoreno Ashita (The Investigation At Bokuto Station) Picture Of Cartoon Bokutou Sho Sousa Sen Sorezoreno Ashita (The Investigation At Bokuto Station)1997 50
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Bokutou Sho Sousa Sen Sorezoreno Ashita". Vote Now! 21

1
Bokutou Sho Sousa Sen Besuto (Bukuto's Best Investigation Partners) Cartoon Character Picture Bokutou Sho Sousa Sen Besuto (Bukuto's Best Investigation Partners)1997 51
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Bokutou Sho Sousa Sen Besuto". Vote Now! 21

1
Diverting Traffic at the Beach (Diverting Traffic At The Beach) Cartoon Character Picture Diverting Traffic at the Beach (Diverting Traffic At The Beach)1997 52
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Diverting Traffic at the Beach". Vote Now! 21

1
|< <