Skip to Content

Taiho Shichauzo (I)

Taiho Shichauzo (I) Episode Guide Logo


Taiho Shichauzo (I) Anime Series Guide :


advertisement

Ginkougoutou Taisaku Manyuaru (Natsumi & Miyuki. The Bank Robbers!) Picture Of Cartoon Ginkougoutou Taisaku Manyuaru (Natsumi & Miyuki. The Bank Robbers!)1997 21
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Ginkougoutou Taisaku Manyuaru". Vote Now! 21

1
Nikaidou Yoriko No Kyuujitsu (Yoriko's Day Off) Picture Of Cartoon Nikaidou Yoriko No Kyuujitsu (Yoriko's Day Off)1997 22
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Nikaidou Yoriko No Kyuujitsu". Vote Now! 21

1
Vaajinroudo Ni Hana Ga Saku (Sena And Daimaru's Wedding) Picture Of Cartoon Vaajinroudo Ni Hana Ga Saku (Sena And Daimaru's Wedding)1997 23
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Vaajinroudo Ni Hana Ga Saku". Vote Now! 21

1
Aoi Chanha Shiroi Bara (Aoi-Chan's Romance?) Picture Of Cartoon Aoi Chanha Shiroi Bara (Aoi-Chan's Romance?)1997 24
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Aoi Chanha Shiroi Bara". Vote Now! 21

1
Sutoraiku Otoko Hashiru Hashiru (Striker. Strike's Back!) Picture Of Cartoon Sutoraiku Otoko Hashiru Hashiru (Striker. Strike's Back!)1997 25
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Sutoraiku Otoko Hashiru Hashiru". Vote Now! 21

1
Akai Doresu Ni Kiken Na Naifu (Red Dress And A Knife) Picture Of Cartoon Akai Doresu Ni Kiken Na Naifu (Red Dress And A Knife)1997 26
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Akai Doresu Ni Kiken Na Naifu". Vote Now! 21

1
Kyoushuujo Ressun Abc (Abc Driving School!) Picture Of Cartoon Kyoushuujo Ressun Abc (Abc Driving School!)1997 27
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Kyoushuujo Ressun Abc". Vote Now! 21

1
Kaitou 704 Gou Wo Oi Tsumero (Thief #704) Picture Of Cartoon Kaitou 704 Gou Wo Oi Tsumero (Thief #704)1997 28
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Kaitou 704 Gou Wo Oi Tsumero". Vote Now! 21

1
Raibaru Shutsugen Akatsuki No Reusu (The Battle For Miyuki. Ken's Challenger!) Picture Of Cartoon Raibaru Shutsugen Akatsuki No Reusu (The Battle For Miyuki. Ken's Challenger!)1997 29
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Raibaru Shutsugen Akatsuki No Reusu". Vote Now! 21

1
Itoshino Riko Chanyo Eien Ni (Department Store Disaster) Picture Of Cartoon Itoshino Riko Chanyo Eien Ni (Department Store Disaster)1997 30
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Itoshino Riko Chanyo Eien Ni". Vote Now! 21

1
Mainasu 40 Do No Kettou (The Mysterious Suitcase) Picture Of Cartoon Mainasu 40 Do No Kettou (The Mysterious Suitcase)1997 31
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Mainasu 40 Do No Kettou". Vote Now! 21

1
Hasshin! Natsumi No Suupaamashin (Natsumi's New Supermachine) Picture Of Cartoon Hasshin! Natsumi No Suupaamashin (Natsumi's New Supermachine)1997 32
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Hasshin! Natsumi No Suupaamashin". Vote Now! 21

1
Kya! Aidoru Houi Ami (Eeeek! It's Toki The Idol!) Picture Of Cartoon Kya! Aidoru Houi Ami (Eeeek! It's Toki The Idol!)1997 33
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Kya! Aidoru Houi Ami". Vote Now! 21

1
Chijou 250 Meutoru No Kyuuka (Disaster At 250 Meters, Part 1) Picture Of Cartoon Chijou 250 Meutoru No Kyuuka (Disaster At 250 Meters, Part 1)1997 34
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Chijou 250 Meutoru No Kyuuka". Vote Now! 21

1
Chijou 250 Meutoru No Yuujou (Disaster At 250 Meters, Part 2) Picture Of Cartoon Chijou 250 Meutoru No Yuujou (Disaster At 250 Meters, Part 2)1997 35
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Chijou 250 Meutoru No Yuujou". Vote Now! 21

1
Maigo Ninatta Koneko Chan (Maho-Chan's Lost Kitty) Picture Of Cartoon Maigo Ninatta Koneko Chan (Maho-Chan's Lost Kitty)1997 36
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Maigo Ninatta Koneko Chan". Vote Now! 21

1
Tokkyuu Yamanotesen Jiken (Train Riding Pickpockets) Picture Of Cartoon Tokkyuu Yamanotesen Jiken (Train Riding Pickpockets)1997 37
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Tokkyuu Yamanotesen Jiken". Vote Now! 21

1
Sono Otoko, Shouji Shouji (The Newest Officer, Toukairin) Picture Of Cartoon Sono Otoko, Shouji Shouji (The Newest Officer, Toukairin)1997 38
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Sono Otoko, Shouji Shouji". Vote Now! 21

1
Aa! Seishun No Biichibareu Otoko (The Challenge Of Beach Volleyball Man) Picture Of Cartoon Aa! Seishun No Biichibareu Otoko (The Challenge Of Beach Volleyball Man)1997 39
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Aa! Seishun No Biichibareu Otoko". Vote Now! 21

1
Kiken Na Deuto 2 X 3 (Triple Double Date) Picture Of Cartoon Kiken Na Deuto 2 X 3 (Triple Double Date)1997 40
Studio DEEN, Kodansha, Tokyo Broadcast System
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

There have not yet been any votes for "Kiken Na Deuto 2 X 3". Vote Now! 21

1
|< < > >|