Skip to Content

Taiho Shichauzo: Full Throttle

Taiho Shichauzo: Full Throttle Episode Guide Logo


English Series Title: You're Under Arrest: Full ThrottleTaiho Shichauzo: Full Throttle Anime Series Guide :


advertisement

Higi Sha Ha Ichi Man Nin Cartoon Character Picture Higi Sha Ha Ichi Man Nin2007 14
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Higi Sha Ha Ichi Man Nin". Vote Now! 21

1
Gekisou No Prologue Cartoon Character Picture Gekisou No Prologue2007 1
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Gekisou No Prologue". Vote Now! 21

1
Chiisana Samurai Cartoon Character Picture Chiisana Samurai2007 2
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Chiisana Samurai". Vote Now! 21

1
Gou Ude! Chuukin Wrestler Cartoon Character Picture Gou Ude! Chuukin Wrestler2007 3
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Gou Ude! Chuukin Wrestler". Vote Now! 21

1
Bokuto Sho Suneeku Panikku Cartoon Character Picture Bokuto Sho Suneeku Panikku2007 4
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Bokuto Sho Suneeku Panikku". Vote Now! 21

1
Kaarokku Beibii Cartoon Character Picture Kaarokku Beibii2007 5
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Kaarokku Beibii". Vote Now! 21

1
Aoi Chan, Otoko Ni Naru!? Cartoon Character Picture Aoi Chan, Otoko Ni Naru!?2007 6
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Aoi Chan, Otoko Ni Naru!?". Vote Now! 21

1
Nazo No Takushii O Oe!! Cartoon Character Picture Nazo No Takushii O Oe!!2007 7
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Nazo No Takushii O Oe!!". Vote Now! 21

1
Kachou To Shoujo To Pikunikku Cartoon Character Picture Kachou To Shoujo To Pikunikku2007 8
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Kachou To Shoujo To Pikunikku". Vote Now! 21

1
Nikaido Yoriko Ha O Toshigoro Cartoon Character Picture Nikaido Yoriko Ha O Toshigoro2007 9
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Nikaido Yoriko Ha O Toshigoro". Vote Now! 21

1
Natsumi Robotto Ni Naru? Cartoon Character Picture Natsumi Robotto Ni Naru?2007 10
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Natsumi Robotto Ni Naru?". Vote Now! 21

1
Sekai De Ichiban Daiji Na Kimi He Cartoon Character Picture Sekai De Ichiban Daiji Na Kimi He2007 11
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Sekai De Ichiban Daiji Na Kimi He". Vote Now! 21

1
Taiketsu! Keiji Ka Vs Koutsuu Ka Cartoon Character Picture Taiketsu! Keiji Ka Vs Koutsuu Ka2007 12
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Taiketsu! Keiji Ka Vs Koutsuu Ka". Vote Now! 21

1
Noroi No Gomi Koujou Cartoon Character Picture Noroi No Gomi Koujou2008 13
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Noroi No Gomi Koujou". Vote Now! 21

1
Geki Satsu ! Bokutou Sho 24 Toki Cartoon Character Picture Geki Satsu ! Bokutou Sho 24 Toki2008 15
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Geki Satsu ! Bokutou Sho 24 Toki". Vote Now! 21

1
Saru To Kinoko To Jigenbakudan Cartoon Character Picture Saru To Kinoko To Jigenbakudan2008 16
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Saru To Kinoko To Jigenbakudan". Vote Now! 21

1
Yume No Naka Madebuttobase ! Cartoon Character Picture Yume No Naka Madebuttobase !2008 17
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Yume No Naka Madebuttobase !". Vote Now! 21

1
Biichisaido Ran Cartoon Character Picture Biichisaido Ran2008 18
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Biichisaido Ran". Vote Now! 21

1
Yuzurenai Kizuna Cartoon Character Picture Yuzurenai Kizuna2008 19
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Yuzurenai Kizuna". Vote Now! 21

1
Bokutou Junjou Kitan Cartoon Character Picture Bokutou Junjou Kitan2008 20
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha, MOVIC
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi, Chief.

There have not yet been any votes for "Bokutou Junjou Kitan". Vote Now! 21

1
> >|