Skip to Content

Svetlyachok


Svetlyachok Theatrical Cartoon List :


advertisement

Svetlyachok N 1 (Veselye Kartinki) (The Fire-Fly) 1960
Soyuzmultfilm
 featuring Puppy, Bear, Turtles, Little Frog, Little Mouse, Hen, Chickens, Kitten, Jays, Stork.

Svetlyachok N 1 (Veselye Kartinki) There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 1 (Veselye Kartinki)". Vote Now! 23


Svetlyachok N 2 (The Fire-Fly No. 2) 1962
Soyuzmultfilm
 featuring Donkey, Carpenter, Boy Fisher.

Svetlyachok N 2 There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 2". Vote Now! 23


Svetlyachok N 3 (The Fire-Fly No. 3) 1963
Soyuzmultfilm
 featuring Cat, Little Mouse, Dog.

Svetlyachok N 3 There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 3". Vote Now! 23


Svetlyachok N 4. Nash Karandash (The Fire-Fly No. 4. Our Pencil) 1963
Soyuzmultfilm
 featuring Glowworm, Kitten, Dog, Crocodile, Greedy Boy.

Svetlyachok N 4. Nash Karandash There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 4. Nash Karandash". Vote Now! 23


Svetlyachok N 5 (The Fire-Fly No. 5) 1964
Soyuzmultfilm
 featuring Boy, Puppy.

Svetlyachok N 5 There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 5". Vote Now! 23


Svetlyachok N 6 (The Fire-Fly No. 6) 1965
Soyuzmultfilm
 featuring Little Frog, Grasshopper, Little Mouse, Chicken, Turkey-Cock.

Svetlyachok N 6 There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 6". Vote Now! 23


Svetlyachok N 7 (Sledopyt) (The Fire-Fly No. 7) 1966
Soyuzmultfilm

Svetlyachok N 7 (Sledopyt) There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 7 (Sledopyt)". Vote Now! 23


Svetlyachok N 8 (The Fire-Fly No. 8) 1968
Soyuzmultfilm

Svetlyachok N 8 There have not yet been any votes for "Svetlyachok N 8". Vote Now! 23