Skip to Content

Tonari No Tamageta-kun


A series of 60 episodes.

Tonari No Tamageta-kun :


advertisement

Tonari No Tamageta-kun (Series) 1974
Studio Zero
 featuring Tamageta, Blue-ko, Herumeko, Gorilla, Kitsune, Yasushi.

Tonari No Tamageta-kun (Series) There have not yet been any votes for "Tonari No Tamageta-kun (Series)". Vote Now! 23