Skip to Content

Shogakukan


Shogakukan :


advertisement

Kenritsu Chikyu Biogyo Gun (Prefectural Earth Defense Force) 1986
Shogakukan
 featuring Mr. Roberi, Shogi Morita, Kuho Tasuke, Akiko Ifukube, Dr. Onogami, Kami Sanchin, Captain Baradaga; more Characters More Cartoon Characters...

Kenritsu Chikyu Biogyo Gun There have not yet been any votes for "Kenritsu Chikyu Biogyo Gun". Vote Now! 23


Surfside High School (Series) 1999
Shogakukan, PolyGram
 featuring High-School Surfers.

Surfside High School (Series) There have not yet been any votes for "Surfside High School (Series)". Vote Now! 23


Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem (Detective Conan/Case Closed: Requiem for the Detectives) 2006
Shogakukan Inc....
 featuring Inspector Megure, Officer Chiba, Midori Kuriyama, Ai Haibara, Reiko Shimizu, Heiji Hattori, Inspector Shiratori; more Characters More Cartoon Characters...

Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem There have not yet been any votes for "Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem". Vote Now! 23