Skip to Content

Yamato Nadeshiko Shichi Henge

Yamato Nadeshiko Shichi Henge Episode Guide Logo


English Series Title: Perfect Girl EvolutionA series of twenty-five episodes.

Yamato Nadeshiko Shichi Henge TV Episode Guide :


advertisement

Kurayami Ni Sashikomu Hikaru (The Light That Shines Through The Darkness) Cartoon Picture Kurayami Ni Sashikomu Hikaru (The Light That Shines Through The Darkness)2006 1
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kurayami Ni Sashikomu Hikaru". Vote Now! 21

1
Tetsu No Curtain Wo Kouryakuseyo! (Capture The Iron Curtain!) Cartoon Picture Tetsu No Curtain Wo Kouryakuseyo! (Capture The Iron Curtain!)2006 2
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsu No Curtain Wo Kouryakuseyo!". Vote Now! 21

1
Aa, Natsukashi No Kurai Seishun (Ah, The Nostalgic Gloominess Of Youth) Cartoon Picture Aa, Natsukashi No Kurai Seishun (Ah, The Nostalgic Gloominess Of Youth)2006 3
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Aa, Natsukashi No Kurai Seishun". Vote Now! 21

1
Sunako, Oyobi Desu (Sunako, You're Needed) Cartoon Picture Sunako, Oyobi Desu (Sunako, You're Needed)2006 4
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Sunako, Oyobi Desu". Vote Now! 21

1
Utsukushi Kimonotachi No Utage (Feast Of The Beautiful Creatures) Cartoon Picture Utsukushi Kimonotachi No Utage (Feast Of The Beautiful Creatures)2006 5
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Utsukushi Kimonotachi No Utage". Vote Now! 21

1
Yume Miru Harowin (A Halloween Seen In Dreams) Cartoon Picture Yume Miru Harowin (A Halloween Seen In Dreams)2006 6
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yume Miru Harowin". Vote Now! 21

1
Ai Amu Nambaawan (I Am No. 1) Cartoon Picture Ai Amu Nambaawan (I Am No. 1)2006 7
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ai Amu Nambaawan". Vote Now! 21

1
Winter Wonder Land (Winter Wonder Land) Cartoon Picture Winter Wonder Land (Winter Wonder Land)2006 8
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Winter Wonder Land". Vote Now! 21

1
Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Zenpen) (A Shower Of Blood And Steam At The Onsen, Part 1) Cartoon Picture Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Zenpen) (A Shower Of Blood And Steam At The Onsen, Part 1)2006 9
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Zenpen)". Vote Now! 21

1
Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Kouhen) (A Shower Of Blood And Steam At The Onsen, Part 2) Cartoon Picture Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Kouhen) (A Shower Of Blood And Steam At The Onsen, Part 2)2006 10
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Onsen Ha Yukemuri Chishibuki Koishiigure (Kouhen)". Vote Now! 21

1
Tadaima Tesuto Benkyou Chuu (The Test And The Study Kiss) Cartoon Picture Tadaima Tesuto Benkyou Chuu (The Test And The Study Kiss)2006 11
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tadaima Tesuto Benkyou Chuu". Vote Now! 21

1
Oh, My Sweet Home! (Oh, My Sweet Home!) Cartoon Picture Oh, My Sweet Home! (Oh, My Sweet Home!)2006 12
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Oh, My Sweet Home!". Vote Now! 21

1
Ui, Musshuu (Oui, Monsieur) Cartoon Picture Ui, Musshuu (Oui, Monsieur)2006 13
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ui, Musshuu". Vote Now! 21

1
Nemureru Mori No Ojousama (Sleeping Beauty) Cartoon Picture Nemureru Mori No Ojousama (Sleeping Beauty)2007 14
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Nemureru Mori No Ojousama". Vote Now! 21

1
Paireetsu Obu Torebian (Pirates Of Tre Bien) Cartoon Picture Paireetsu Obu Torebian (Pirates Of Tre Bien)2007 15
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Paireetsu Obu Torebian". Vote Now! 21

1
Doriimu Kamuzu Touruu (Dream Comes True) Cartoon Picture Doriimu Kamuzu Touruu (Dream Comes True)2007 16
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Doriimu Kamuzu Touruu". Vote Now! 21

1
Gaaruzu Burabou!! (Girls Bravo!!) Cartoon Picture Gaaruzu Burabou!! (Girls Bravo!!)2007 17
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gaaruzu Burabou!!". Vote Now! 21

1
Yume Sou Shi Sou Ai (Dream: Loving Each Other) Cartoon Picture Yume Sou Shi Sou Ai (Dream: Loving Each Other)2007 18
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Yume Sou Shi Sou Ai". Vote Now! 21

1
Batoruchikku Barentain (Battlechicks Valentine) Cartoon Picture Batoruchikku Barentain (Battlechicks Valentine)2007 19
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Batoruchikku Barentain". Vote Now! 21

1
Ai No Shiren (Trial Of Love) Cartoon Picture Ai No Shiren (Trial Of Love)2007 20
Nippon Animation
 featuring Ranmaru Morii, Kyohei Takano, Takenaga Oda, Sunako Nakahar, Yukinojoh Tohyama, Noi Kasahara, Hiroshi; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ai No Shiren". Vote Now! 21

1
> >|