Skip to Content

Nanatsu no Umi no Tico

Nanatsu No Umi No Tico Episode Guide Logo


English Series Title: Tico And FriendsNanatsu no Umi no Tico TV Episode Guide :


advertisement

Shachi Wo Tsureta Sho-Jo Bo-Kensha Nanami (The Girl With The Killer Whale: Nanami The Adventuress) Picture Into Cartoon Shachi Wo Tsureta Sho-Jo Bo-Kensha Nanami (The Girl With The Killer Whale: Nanami The Adventuress)1994 1
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Shachi Wo Tsureta Sho-Jo Bo-Kensha Nanami". Vote Now! 21


Karibu No Kaizoku Wa Kodomo Wo Nerau!? (Caribbean Pirates Chasing After Children!?) Picture Into Cartoon Karibu No Kaizoku Wa Kodomo Wo Nerau!? (Caribbean Pirates Chasing After Children!?)1994 2
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Karibu No Kaizoku Wa Kodomo Wo Nerau!?". Vote Now! 21


Taiseiyo- No Gyangu Ga Yatte Kuru!? (The Atlantic Ocean Gang Is Coming!?) Picture Into Cartoon Taiseiyo- No Gyangu Ga Yatte Kuru!? (The Atlantic Ocean Gang Is Coming!?)1994 3
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Taiseiyo- No Gyangu Ga Yatte Kuru!?". Vote Now! 21


Nigete Nigete Nigemakure!! (Run, Run, Run!!) Picture Into Cartoon Nigete Nigete Nigemakure!! (Run, Run, Run!!)1994 4
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Nigete Nigete Nigemakure!!". Vote Now! 21


Riodejaneiro Wa Nemuranai (Rio De Janeiro Never Sleeps) Picture Into Cartoon Riodejaneiro Wa Nemuranai (Rio De Janeiro Never Sleeps)1994 5
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Riodejaneiro Wa Nemuranai". Vote Now! 21


Shiro Nagasu Kujira Ni Atta Hi (The Day We Met A Sulphur-Bottom Whale) Picture Into Cartoon Shiro Nagasu Kujira Ni Atta Hi (The Day We Met A Sulphur-Bottom Whale)1994 6
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Shiro Nagasu Kujira Ni Atta Hi". Vote Now! 21


Taiseiyo- No Soko Toomasu Hitoribocchi (Under The Atlantic: Thomas All Alone) Picture Into Cartoon Taiseiyo- No Soko Toomasu Hitoribocchi (Under The Atlantic: Thomas All Alone)1994 7
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Taiseiyo- No Soko Toomasu Hitoribocchi". Vote Now! 21


Zaiiru Kawa No Chinbotsusen Hiho- No Nazo (Sunken Boat On The Zaire River: Treasure Mystery) Picture Into Cartoon Zaiiru Kawa No Chinbotsusen Hiho- No Nazo (Sunken Boat On The Zaire River: Treasure Mystery)1994 8
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Zaiiru Kawa No Chinbotsusen Hiho- No Nazo". Vote Now! 21


Maboroshi No Chitei Mizuumi Ni Ukabu Kibo- No Fune (Boat Of Hope Floating On A Mysterious Underground Lake) Picture Into Cartoon Maboroshi No Chitei Mizuumi Ni Ukabu Kibo- No Fune (Boat Of Hope Floating On A Mysterious Underground Lake)1994 9
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Maboroshi No Chitei Mizuumi Ni Ukabu Kibo- No Fune". Vote Now! 21


Peperonchiino Go- Ga Riku Wo Hashiru! (The Pepelonchino Sails Across Land!) Picture Into Cartoon Peperonchiino Go- Ga Riku Wo Hashiru! (The Pepelonchino Sails Across Land!)1994 10
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Peperonchiino Go- Ga Riku Wo Hashiru!". Vote Now! 21


Purinsesu Nanami Eege Kai No Yume (Princess Nanami: Dream Of The Aegean Sea) Picture Into Cartoon Purinsesu Nanami Eege Kai No Yume (Princess Nanami: Dream Of The Aegean Sea)1994 11
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Purinsesu Nanami Eege Kai No Yume". Vote Now! 21


Mo- Hitori No Nanami To Ko-Fuku Na Kazoku (Another Nanami And A Happy Family) Picture Into Cartoon Mo- Hitori No Nanami To Ko-Fuku Na Kazoku (Another Nanami And A Happy Family)1994 12
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Mo- Hitori No Nanami To Ko-Fuku Na Kazoku". Vote Now! 21


Aa! Toomasu Kun No Jinsei Saiaku No Hi (Oh! The Worst Day Of Thomas's Life) Picture Into Cartoon Aa! Toomasu Kun No Jinsei Saiaku No Hi (Oh! The Worst Day Of Thomas's Life)1994 13
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Aa! Toomasu Kun No Jinsei Saiaku No Hi". Vote Now! 21


Go-Ketsu! Shichiria Shima No Aru Neechan (Exciting! A Lady On The Island Of Sicily) Picture Into Cartoon Go-Ketsu! Shichiria Shima No Aru Neechan (Exciting! A Lady On The Island Of Sicily)1994 14
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Go-Ketsu! Shichiria Shima No Aru Neechan". Vote Now! 21


Subarashiki Danketsu! Sora Ni Mau Nanami (Wonderful Unity! Nanami Dancing In The Sky) Picture Into Cartoon Subarashiki Danketsu! Sora Ni Mau Nanami (Wonderful Unity! Nanami Dancing In The Sky)1994 15
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Subarashiki Danketsu! Sora Ni Mau Nanami". Vote Now! 21


Atarashii Nakama!! Tiko No Akachan! (A New Friend!! Tico's Baby!) Picture Into Cartoon Atarashii Nakama!! Tiko No Akachan! (A New Friend!! Tico's Baby!)1994 16
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Atarashii Nakama!! Tiko No Akachan!". Vote Now! 21


Ganbare Jyunia! Saisho No FukakokyŻ (Attaboy, Junior! His First Deep Breath) Picture Into Cartoon Ganbare Jyunia! Saisho No FukakokyŻ (Attaboy, Junior! His First Deep Breath)1994 17
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Ganbare Jyunia! Saisho No FukakokyŻ". Vote Now! 21


E!! Sheriru San Tsui Ni Kon'yaku!? (What!! Sheryl, Engaged!?) Picture Into Cartoon E!! Sheriru San Tsui Ni Kon'yaku!? (What!! Sheryl, Engaged!?)1994 18
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "E!! Sheriru San Tsui Ni Kon'yaku!?". Vote Now! 21


Hokkai Yuta Dai Panikku Kaicho- Wo Mamore! (Big Panic In The North Sea Oilfield: Protect The Seabird!) Picture Into Cartoon Hokkai Yuta Dai Panikku Kaicho- Wo Mamore! (Big Panic In The North Sea Oilfield: Protect The Seabird!)1994 19
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Hokkai Yuta Dai Panikku Kaicho- Wo Mamore!". Vote Now! 21


Jyunia Wa Nanami Ga Kirai Nano! (Does Junior Hate Nanami!?) Picture Into Cartoon Jyunia Wa Nanami Ga Kirai Nano! (Does Junior Hate Nanami!?)1994 20
Nippon Animation, Fuji TV
 featuring Nanami, Scott Simpson, Tico, Alphonso, Cheryl Melville.

There have not yet been any votes for "Jyunia Wa Nanami Ga Kirai Nano!". Vote Now! 21


> >|