Skip to Content
Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2) Cast & Crew ListSoyuzmultfilm, Lifewalk Corp., Sovinfilm, Aist Corp. Youry Volyntsev, Nikolai Grabbe, Rolan Bykov, Vladimir Soshalsky, Ludmila Gnilova, Vyacheslav Nevinny, T. Kuryanova, N. Chenchik; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Gennady Sokolsky, K. Yosida T. Komori, T. Nissiguti, Liliana Monakhova , Natalia Stepantseva M. Maruyama
 • 1987
 • Soyuzmultfilm, Lifewalk Corp., Sovinfilm, Aist Corp.
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Lolo, Other Penguins, Skuas, Sea Leopard.
 • Vocal Talent: Youry Volyntsev, Nikolai Grabbe, Rolan Bykov, Vladimir Soshalsky, Ludmila Gnilova, Vyacheslav Nevinny, T. Kuryanova, N. Chenchik, Elena Sanayeva, Youry Andreyev, Yevgeny Leonov, A. Solovjov, Vladimir Ferapontov, Svetlana Stepchenko, V. Bogachev, Alexei Batalog (Narrator).
 • Directed By Gennady Sokolsky, K. Yosida.
 • Produced By T. Komori, T. Nissiguti.
  Executive Producer: Liliana Monakhova.
 • Animated By Alexander Dorogov, Dmitry Kulikov, Violetta Kolesnikova, Alexander Markelov, Galina Zebrova, Marina Voskaniants, Marina Rogova, Elvira Maslova.
 • Written By Victor Merezhko, E. Tati.
 • Edited By Natalia Stepantseva.
advertisement

 • Script Editor: Tatiana Paporova.
 • Camera: Alexander Chekhovsky.
 • Sound: Vladimir Kutuzov, Ye. Matsuura.
 • Art Directors: Yu. Abe, Kh. Morita, Alexander Markelov, Tatiana Sokolskaya.
 • Artists: Irina Svetlitsa, A. Chistova, Nikolai Mitrokhin, M. Maximenko, Andrey Ignatenko, B. Travin, Tatiana Makarova.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2), please submit your information here.

"Adventures of the Little Penguin Lolo (Film 2)." "Adventures of the Little Penguin Lolo."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2)...

"Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 31 times this month, and 187 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Priklycheniya Pingvinenka Lolo (Fil'm 2)