Skip to Content
Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem Cast & Crew ListShogakukan Inc., In Association With Yomuri Television Frin Cha, Isshin Chiba, Asako Dodo, Megumi Hayashibara, Fumi Hirano, Ry Horikawa, Kazuhiko Inoue, Akira Ishida, Unsh Ishizuka, Yukiko Iwai; Full Voice Cast Full Voice Cast..
  • 2006
  • Shogakukan Inc., In Association With Yomuri Television
  • Toho Company
  • Theatrical Cartoon
  • Cartoon Characters: Inspector Megure, Officer Chiba, Midori Kuriyama, Ai Haibara, Reiko Shimizu, Heiji Hattori, Inspector Shiratori, Saguru Hakuba, Detective Nakamori, Ayumi Yoshida, Kogoro Mouri, Heizou Hattori, Sonoko Suzuki, Kazuha Toyama, Souichirou Miyama, Professor Hiroshi Agasa, Detective Toyama, Mitsuhiko Tsuburaya, Inspector Yokomizo, Masao Takada, Genta Kojima, Officer Takagi, Eri Kisaki, Detective Edogawa Conan, Officer Ohtaki, Shinichi Kudou, Kaitou Kid, Ran Mouri, Officer Satou.
  • Vocal Talent: Frin Cha (Inspector Megure), Isshin Chiba (Officer Chiba), Asako Dodo (Midori Kuriyama), Megumi Hayashibara (Ai Haibara), Fumi Hirano (Reiko Shimizu), Ry Horikawa (Heiji Hattori), Kazuhiko Inoue (Inspector Shiratori), Akira Ishida (Saguru Hakuba), Unsh Ishizuka (Detective Nakamori), Yukiko Iwai (Ayumi Yoshida), Akira Kamiya (Kogoro Mouri), Takehiro Koyama (Heizou Hattori), Naoko Matsui (Sonoko Suzuki), Yko Miyamura (Kazuha Toyama), Akio Nojima (Souichirou Miyama), Kenichi Ogata (Professor Hiroshi Agasa), Shinji Ogawa (Detective Toyama), Ai Orikasa (Mitsuhiko Tsuburaya), Akio tsuka (Inspector Yokomizo), Aruno Tahara (Masao Takada), Wataru Takagi (Genta Kojima, Officer Takagi), Gara Takashima (Eri Kisaki), Minami Takayama (Detective Edogawa Conan), Norio Wakamoto (Officer Ohtaki), Kappei Yamaguchi (Shinichi Kudou, Kaitou Kid), Wakana Yamazaki (Ran Mouri), Atsuko Yuya (Officer Satou).
  • Written By Gsh Aoyama (Creator).
advertisement     Cast Your Vote Here!    

  • BCDB Rating: "Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem" has not yet received enough votes to be rated.
  • Social:        Pin

Return To Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem...

"Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 22 times this month, and 185 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Meitantei Conan: Tanteitachi No Requiem