Skip to Content
Kitarubeki Toki Cast & Crew ListKitarubeki Toki Cartoon Picture

Sunrise Inc. Tetsu Shiratori, Rei Sakuma, Houko Kuwashima, Sakura Tange, Souichiro Hoshi, Tomokazu Seki, Isshin Chiba, Kyoko Hikami, Naomi Nagasawa; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Goro Taniguchi Fukashi Azuma, Fumikuni Furusawa, Kazunari Takagi , Katsuhisa Hattori, M.I.D.
 • 1999
 • Sunrise Inc.
 • Mugen No Ryvius Episode Guide
 • Cartoon Characters: Koji Aibo, Neya, Aoi Housen, Kozue Izumi, Yuuki Aiba, Ikumi Oze, Stein Heigar, Juli Bahana, Cliff Cay, Ers Blue, Faina S Shinozaki, Miyabi, Charlie.
 • Vocal Talent: Tetsu Shiratori (Kouji Aiba), Rei Sakuma (Neeya), Houko Kuwashima (Aoi Housen), Sakura Tange (Kozue Izumi), Souichiro Hoshi (Yuuki Aiba), Tomokazu Seki (Ikumi Oze), Isshin Chiba (Stein Heigar), Kyoko Hikami (Juli Bahana), Naomi Nagasawa (Cliff Cay), Nobuyuki Hiyama (Ers Blue), Rikako Aikawa (Faina S Shinozaki), Toshiharu Sakurai (Miyabi, Charlie).
 • Directed By Goro Taniguchi.
 • Produced By Fukashi Azuma, Fumikuni Furusawa, Kazunari Takagi.
 • Animated By Yoichi Ueda, Asako Nishida.
 • Written By Yousuke Kuroda, Yuichiro Takeda.
advertisement

 • Original Concept: Hajime Yatate.
 • Series Composition: Yousuke Kuroda.
 • Screenplay: Yousuke Kuroda, Yuichiro Takeda.
 • Art Director: Shigemi Ikeda.
 • Design Cooperation: Tatsuya Suzuki, Yutaka Izubuchi.
 • Planning Production: Shinichiro Kobayashi, Tsutomu Sugita.
 • Special Concept: Toru Nozaki.
 • Character Design: Hisashi Hirai.
 • Color Design: Junko Sasaki, Ritsuko Utagawa.
 • Mechanical Design: Kimitoshi Yamane.
 • Sub-Mechanical Design: Hisashi Saito, Masayuki Nakura.
 • Assistant Mechanical Designer: Hisashi Saito, Masayuki Nakura.
 • Storyboards: Akihiko Nishiyama, Eiji Yamanaka, Goro Taniguchi, Kazuo Yamazaki, Kunihisa Sugishima, Masaki Kitamura, Masashi Ikeda, Takeshi Yoshimoto, Yoshimitsu Ohashi.
 • Animation Directors: Asako Nishida, Iwao Teraoka, Noboru Sugimitsu, Tomoaki Kado, Yooichi Ueda.
 • Character Animation Director: Hisashi Saito, Tomoaki Kado.
 • Mechanical Animation Directors: Tatsuya Suzuki, Toru Yoshida.
 • Key Animators: Minako Shiba, Tomohiro Takayama.
 • Unit Director: Akihiko Nishiyama, Goro Taniguchi, Kunihisa Sugishima, Masaki Kitamura, Masato Kitagawa, Takeshi Yoshimoto, Yoshimitsu Ohashi.
 • Director Of Photography: Hisao Shirai.
 • Music: Katsuhisa Hattori, M.I.D.
 • Music Production: Yuko Sakurai.
 • Sound Director: Yasuo Uragami.
 • Production Desk: Katsuyoshi Kishi.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Kitarubeki Toki, please submit your information here.

"The Forthcoming Time" and "A Time That Should Come." "無限のリヴァイアス" and "Infinite Ryvius."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Kitarubeki Toki" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Kitarubeki Toki...

"Kitarubeki Toki" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 27 times this month, and 192 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Kitarubeki Toki