Skip to Content
Neko No Ongaeshi Cast & Crew ListNeko No Ongaeshi Cartoon Picture
Buy Neko No Ongaeshi on DVD

Studio Ghibli Chizuru Ikewaki, Yoshihiko Hakamada, Aki Maeda, Takayuki Yamada, Hitomi Sato, Kenta Satoi, Mari Hamada, Tetsu Watanabe, Y˘suke Sait˘; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hiroyuki Morita, Rick Dempsey, Ned Lott Ned Lott, Toshio Suzuki, Nozomu Takahashi, Hironori Aihara, Rick Dempsey, Koji Hoshino, Takeyoshi Matsushita, Hayao Miyazaki; more Producers More Producers.. , , , Mutsumi Takemiya Yuji Nomi, Hiroshi Kumagai, Takamune Negishi, Takuo Yamamoto, Ayano Tsuji
 • 2002
 • Studio Ghibli
 • Toho Company Ltd., Buena Vista Home Video, Gaumont Buena Vista International
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Haru, Baron, Yuki, Lune, Hiromi, Natori, Natoru, Muta, Toto, Haru's Mother, Cat King.
 • Vocal Talent: Chizuru Ikewaki (Haru), Yoshihiko Hakamada (Baron), Aki Maeda (Yuki), Takayuki Yamada (Lune), Hitomi Sato (Hiromi), Kenta Satoi (Natori), Mari Hamada (Natoru), Tetsu Watanabe (Muta), Y˘suke Sait˘ (Toto), Kumiko Okae (Haru's Mother), Tetsuro Tamba (Cat King), Yo Oizumi, Youko Honna, Ken Yasuda.
  English Version: Anne Hathaway (Haru), Katia Coe (Little Haru), Cary Elwes (Baron), Judy Greer (Yuki), Andrew Bevis (Prince Lune), Kristen Bell (Hiromi), Rene Auberjonois (Natori), Andy Richter (Natoru), Peter Boyle (Muta), Elliott Gould (Toto), Kristine Sutherland (Haru's Mother), Tim Curry (Cat King), Greg Berg, Erin Chambers, Robert Clotworthy, Kat Cressida, Terri Douglas, Courtnee Draper, Jason Harris, Brian Herskowitz, Mona Marshall, Randy Montgomery, Bradley Pierce, Diz White.
 • Directed By Hiroyuki Morita.
  Dialogue Directors: Rick Dempsey, Ned Lott.
 • Produced By Ned Lott, Toshio Suzuki, Nozomu Takahashi.
  Executive Producers: Hironori Aihara, Rick Dempsey, Koji Hoshino, Takeyoshi Matsushita, Hayao Miyazaki, Hideyuki Takai, Seiichiro Ujiie.
 • Animated By Tadashi Hiramatsu.
  Key Animators: Shigeo Akahori, Hiroyuki Aoyama, Ken Baba, Ayako Hata, Shigeru Kimijima, Toshiyuki Komaru, Masahiro Kurio, Masahiro K˘yama, Mariko Matsuo, Yoshinobu Michihata, Michio Mihara, Sawako Miyamoto, Nagisa Miyazaki, Shinobu Mori, Keiko Nakaji, Katsutoshi Nakamura, Tetsuya Nishio, Minoru Ohashi, Tadashi Okumura, Atsuko ďtani, Shinji Otsuka, Miwa Sasaki, Yoshiharu Sato, Atsushi Sekiguchi, Keiko Shimizu, Emiko Shimura, Toshiharu Sugie, Michiyo Suzuki, Nobuyuki Takeuchi, Teiichi Takiguchi, Yuichi Tanaka, Kazuhide Tomonaga, Mineko Ueda, Shinichiro Yamada, Ken'ichi Yamaguchi, Hir˘mi Yamakawa, Hisao Yokobori, Masafumi Yokota.
  Inbetween Animators: Akihiko Adachi, Eun Hee An, Seiko Azuma, Hye Soon Byun, Hyun Mi Cho, Hee Eun Choi, Soon Yeol Choi, Maya Fujimori, Jin Ju Go, Jin Young Han, Kasumi Hara, Chiharu Haraguchi, Shunsuke Hirota, Soon Ha Hwang, Su Jin Hwang, Nozomu Ito, Jeong Ho Jang, Youn Hee Jeong, Hyeon Soo Joung, Young Hee Joung, Tsutomu Kaichi, Mioko Katano, Eun Sun Kim, Ji Eun Kim, Jung Hee Kim, Seon Ea Kim, Yumiko Kitajima, Chizuko Koike, Hye Sung Lee, Hyo Sun Lee, Mi Ok Lee, So Young Lee, Kiyoko Makita, Yoko Matsumoto, Masami Nakanishi, Mai Nakazato, Minori Noguchi, Gosei Oda, Mayumi Ohmura, Kyong Sook Park, Suk Hwa Park, Eun Me Pyun, Soon Yang Ryu, Shinobu Saeki, Masaya Saitou, Masako Sakano, Chikako Sasagawa, Hiromi Sasaki, Kanako Sato, Miyoko Shikibu, Ikuko Shimada, Keisuke Shimohira, Jee Young Soung, Takahiro Sugawara, Makiko Suzuki, Mariko Suzuki, Moyo Takahashi, Naoko Takahashi, Yukie Takahashi, Kumiko Tanihira, Hitomi Tateno, Masako Terada, Akiko Teshima, Keiko Tomizawa, Yukari Umebayashi, Alexandra Weihrauch, Yukari Yamaura, Yun Ju Yang, Morihiko Yano, Mi Kyoung Yoon.
  Supervising Animators: Ei Inoue, Kazutaka Ozaki.
  Assistant Supervising Animators: Takeshi Imamura, Atsushi Tamura, Eiji Yamamori, Akihiko Yamashita.
 • Written By Reiko Yoshida.
  English Version: Cindy Davis Hewitt, Donald H. Hewitt.
  Comic: Aoi Hţragi.
 • Edited By Mutsumi Takemiya (Assistant Editor).
advertisement

 • Casting: Ned Lott.
 • ADR Voice Casting: Terri Douglas.
 • Art Direction: Naoya Tanaka.
 • Color Key: Rumiko Hayashi, Kiyomi Yamazaki.
 • Color Design: Osamu Mikasa.
 • DTS Mastering: Atsushi Aikawa, Atsuko Nakayama.
 • Foley Artists: Yukio Hokari, Masaya Kitada, Akihiko Okase, Yuji Tan.
 • Foley Mixer: Shuji Inoue.
 • Foley Recordist: Kayoko Morozumi.
 • ADR Mixer: Doc Kane.
 • Sound Effects: Toru Negishi.
 • Digital Optical Recordist: Noboru Nishio.
 • Recording Sound Mixer: Makoto Sumiya.
 • Recording Engineer: Akihiko ďno.
 • Special Effects: Toru Negishi.
 • Digital Ink and Paint Artists: Hyun Ji An, Hyeon Ok Choi, Miho Fujimori, Kuk Dong Han, Hiroshi Iijima, Eiko Inoue, Eriko Ishikawa, Mi Sun Jang, Yukiko Kakita, Eun Kyoung Kang, Oh Soon Kang, Fumie Kawamata, Hyun Suk Kim, Kyoung Mi Kim, Haruna Kiryu, Eun Sil Lee, Youn Hee Lee, Young Sim Lee, Noriko Matsumoto, Naho Mitsuishi, Shihomi Miyachi, Mi Ae Na, Sayuri Nagashima, Kumi Nanjo, Akiko Nasu, Fumino Okura, Jin A Park, Yong Kyoung Park, Yun Hee Park, Youn Suk Ra, Akiko Sato, Kaori Seki, Akiko Shimizu, Hiromi Takahashi, Nobuko Takahashi, Ryuji Uchida, Tomoko Yamamoto.
 • Background Artists: Yoshikazu Fukutome, Hiroshi Gouroku, Sayaka Hirahara, Tomoe Ishihara, Osamu Masuyama, Hiromitsu Narumi, Hiromasa Oguro, Takashi Omori, Masako Osada, Og Chul Shin, Shihomi Suzuki, Yohei Takamatsu, Takanori Tanaka, Ryotaro Ueta, Kikuyo Yano, Noboru Yoshida, Mitsuo Yoshino.
 • Inbetween Artist: Myung Hee Youn.
 • Production Assistants: Atsushi Kamimura, Ryosuke Kiyokawa, Yuichiro Mochizuki, Yosuke Toba.
 • Project Concept: Hayao Miyazaki.
 • Character Designer: Satoko Morikawa.
 • Animation Checker: Yutaka Sakamoto.


Neko No Ongaeshi Cartoon Downloads:


Watch this cartoon now! You can download Neko No Ongaeshi to your PC and watch this cartoon video download today.If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Neko No Ongaeshi, please submit your information here.

"猫の恩返し." "The Cat Returns."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.4/5 Stars from 8 users.
 • Social:        Pin

Return To Neko No Ongaeshi...

"Neko No Ongaeshi" is rated: -0.6 out of 5 stars (There have been 8 votes so far.)
This page has been viewed 203 times this month, and 2002 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Neko No Ongaeshi