Skip to Content
Kyojin No Hoshi Cast & Crew ListKyojin No Hoshi (Series) Cartoon Picture

Tokyo Movie Shinsha Toru Furuya, Seizo Kato, Fuyumi Shiraishi, Makio Inoue Tadao Nagahama, Yoshio Kabashima , , , , , , , , ; more Writers More Writers.. Kazuo Inoue Takeo Watanabe
 • 1968
 • Kyojin no Hoshi Television Anime Series
 • Tokyo Movie Shinsha
 • Cartoon Characters: Hyuma Hoshi, Ittetsu Hoshi, Akiko, Mitsuru Hanagata.
 • Vocal Talent: Toru Furuya (Hyuuma Hoshi), Seizo Kato (Ittetsu Hoshi), Fuyumi Shiraishi (Akiko), Makio Inoue (Mitsuru Hanagata).
 • Directed By Tadao Nagahama, Yoshio Kabashima.
 • Animated By Daikichiro Kusube, Hideo Kawauchi, Yasuo Otsuka, Yoshifumi Kondo, Tetsuo Imazawa, Toshiyuki Honda, Tetsuro Wakabayashi, Noboru Ishiguro, Soji Yoshikawa, Masaru Inoue, Shingo Araki, Takao Kasai, Shingo Araki, Yoshiyuki Tomino.
  Animation Director: Daikichirou Kusube.
 • Written By Tadaaki Yamazaki, Mamoru Sasaki, Masaji Tsuji, Ryohei Suzuki, Sumiko Hayashi, Tsunehisa Ito, Toru Sawaki, Yoshiaki Yoshida, Seiji Matsuoka.
 • Edited By Kazuo Inoue.
advertisement

 • Based On The Original Manga By: Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki.
 • Art Director: Isamu Kageyama.
 • Character Design: Tsutomu Shibayama.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Kyojin No Hoshi (Series), please submit your information here.

"Tommy, La Stella Dei Giants (Italian)." "巨人の星" and "Star Of The Giants."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Kyojin No Hoshi (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Kyojin No Hoshi (Series)...

"Kyojin No Hoshi (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 55 times this month, and 334 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Kyojin No Hoshi