Skip to Content
Pyunpyun Maru Cast & Crew ListPyunpyun Maru (Series) Cartoon Picture

T˘ei D˘ga, Shin Production Kazue Tagami, Midori Kat˘, Machiko Soga, Fuyumi Shiraishi, George Yanami, Hiroshi ďtake, Sanji Hase, Ichir˘ Nagai Yogu Serikawa, Yasuo Yamaguchi, Kazuya Miyazaki , , , , , , Hirooki Ogawa
 • 1967
 • Pyunpyun Maru Television Anime Series
 • T˘ei D˘ga, Shin Production
 • Cartoon Characters: Pyunpyun Maru, Chibi Maru, Sayuri, Kemeko.
 • Vocal Talent: Kazue Tagami, Midori Kat˘, Machiko Soga, Fuyumi Shiraishi, George Yanami, Hiroshi ďtake, Sanji Hase, Ichir˘ Nagai.
 • Directed By Yogu Serikawa, Yasuo Yamaguchi, Kazuya Miyazaki.
 • Animated By Keijiro Kimura, Hiroshi Wagatsuma, Tetsuhiro Wakabayashi.
 • Written By Jiro Yoshino, Tsuneaki Nakane, Jenji Urakawa, Enrico Dolizoni, Tomohiro Ando, Masashi Hayashi, Shunichi Yukimuro.
advertisement

 • Design: Jir˘ Tsunoda.
 • Art Directors: Sabur˘ Yokoi, Tomoo Fukumoto, Hideo Chiba.
 • Planning: Masaharu Et˘, Katsuyuki ďnuma, Shin'ichi Miyazaki.
 • Scenario: Shun'ichi Yukimuro, Minoru Hamada, Enrico Trizoni, Jir˘ Yoshino, Toyohiro And˘, Yoshiaki Nakane.
 • Technical Directors: Tomoharu Katsumata, Yasuo Yamaguchi, Yoshikata Nitta, Tokushige Shirane, Yűgo Serikawa.
 • Animation Directors: Hiroshi Azuma, Keiichir˘ Kimura, Tsuguyuki Kubo, Michimasa Ochiai, Akinori Namase, Shinya Takahashi, Tetsuhiro Wakabayashi.
 • Music: Hirooki Ogawa.
 • Production Supervisor: Masaharu Et˘.
 • Film development: T˘ei Chemical Co. Ltd.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Pyunpyun Maru (Series), please submit your information here.

"ピュンピュン丸," "Pyunpyunmaru," "Hana No Pyun Pyun Maru."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Pyunpyun Maru (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Pyunpyun Maru (Series)...

"Pyunpyun Maru (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 53 times this month, and 397 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Pyunpyun Maru