Skip to Content
Spence Roller Assistant Nari Cast & Crew ListSpence Roller Assistant Nari Cartoon Picture

Asatsu, Fuji TV, Studio Gallop Aya Hisakawa, Bin Shimada Takashi Watanabe, Keiji Hayakawa Kazuhiko Ishikawa, Kenji Shimizu, Minoru Wada, Tateshi Yamazaki, Tetsuo Kanno, Yoshihiro Suzuki, Yoshio Kataoka, Yutaka Sugiyama, Akio Wakana; more Producers More Producers.. , , , Kazuhiko Seki, Shuichi Kakesu, Yoshiyuki Wada, Yuji Ito Shunsuke Kikuchi
 • 1988
 • Asatsu, Fuji TV, Studio Gallop
 • Kiteretsu Daihyakka Episode Guide
 • Cartoon Characters: Kiteretsu, Sakurai Taeko, Kikunoj˘ Hanamaru, Konchi, Otonashi, Miyoko Nonoka, Nonohana Miyoko, Akihiko Nonoka, Yoshie Sakurai, Kiteretsu Kite, Mamekoro, Yone Karino, Eitar˘ Kite, K˘ichi Togari, Osugi, Ben, Buta Gorilla, Taihei.
 • Vocal Talent: Aya Hisakawa (Sakurai Taeko), Bin Shimada (Kikunoj˘ Hanamaru [1st Voice]), Chie Satou (Konchi [2nd Voice], Otonashi [1st Voice]), Chieko Honda (Miyoko Nonoka [3rd Voice], Nonohana Miyoko), Chiyoko Kawashima (Yoshie Sakurai [1st Voice]), Daisuke Sakaguchi (Kiteretsu Kite), Fushigi Yamada (Mamekoro [2nd Voice]), Haru End˘ (Yone Karino [2nd Voice]), Hideyuki Tanaka (Eitar˘ Kite [1st Voice]), Hirohiko Kakegawa (K˘ichi Togari [2nd Voice]), Hiroko Emori (Osugi), Hiroshi Kamiya (Akihiko Nonoka [2nd Voice]), Hiroshi Ohtake (Ben [1st Voice], Buta Gorilla [1st Voice]), Jouji Yanami (Taihei).
 • Directed By Takashi Watanabe, Keiji Hayakawa.
 • Produced By Kazuhiko Ishikawa, Kenji Shimizu, Minoru Wada, Tateshi Yamazaki, Tetsuo Kanno, Yoshihiro Suzuki, Yoshio Kataoka, Yutaka Sugiyama.
  Executive Producer: Akio Wakana.
 • Animated By Tsukasa Fusanai, Kunihiko Yuyama.
 • Written By Shunichi Yukimuro, Takashi Yamada, Satoshi Namiki, Tadaaki Yamazaki.
 • Edited By Kazuhiko Seki, Shuichi Kakesu, Yoshiyuki Wada, Yuji Ito.
advertisement

 • Original Concept: Fujiko F. Fujio.
 • Art Director: Satoshi Shibata, Shichiro Kobayashi.
 • Character Design: Hajime Watanabe, Kazuyuki Kobayashi, Tsukasa Tannai.
 • Backgrounds: Akio Shimada, Makoto Shiraishi, Masahide Katayama, Naoko Osakabe, Satoshi Shibata.
 • Chief Animation Directors: Hajime Watanabe, Kazuyuki Kobayashi, Nobuyuki Tokinaga, Shojuro Yamauchi, Tsukasa Tannai.
 • Director of Photography: Hiroaki Edamitsu, Shigeo Sugimura.
 • Planning: Kenji Shimizu, Taihei Ishikawa, Yoshiro Kataoka.
 • Sound Director: Nobuhiro Komatsu.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Spence Roller Assistant Nari, please submit your information here.

"キテレツ大百科" and "Kiteretsu Encyclopedia."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 0.6/5 Stars from 12 users.
 • Social:        Pin

Return To Spence Roller Assistant Nari...

"Spence Roller Assistant Nari" is rated: -4.4 out of 5 stars (There have been 12 votes so far.)
This page has been viewed 59 times this month, and 639 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Spence Roller Assistant Nari