Skip to Content
Samurai Giants Cast & Crew ListSamurai Giants (Series) Cartoon Picture

Eiken, Tokyo Movie Shinsha Tadao Nagahama, Satoshi Dezaki, Osamu Dezaki, Yoshiyuki Tomino, Kazuyoshi Yokota; more Directors More Directors.. , , , , , , , ; more Writers More Writers.. Kazuo Inoue, Tatsuji Nakashizu Shunsuke Kikuchi
 • 1973
 • Samurai Giants Television Anime Series
 • Eiken, Tokyo Movie Shinsha
 • Cartoon Characters: Giants Star, Giants, Giants Star's Girlfriend.
 • Directed By Tadao Nagahama, Satoshi Dezaki, Osamu Dezaki, Yoshiyuki Tomino.
  Episode Director: Tadao Nagahama.
  Assistant Episode Directors: Kazuyoshi Yokota, Keiji Hayakawa, Kenshir˘ Takakura, Yutaka Kusunoki.
 • Animated By Yasuo Otsuka.
 • Written By Akiko Tani, Haruya Yamazaki, Hiroshi Kaneko, Masaya Yamazaki, Mon Shichijoo, Satoshi Dezaki, Seiji Matsuoka, Toyohiro And˘.
 • Edited By Kazuo Inoue, Tatsuji Nakashizu.
advertisement

 • Original Story: Ikki Kajiwara, Ko Inoue.
 • Art Director: Shichiro Kobayashi.
 • Character Design: Yasuo Otsuka.
 • Storyboards: Eisuke Kondo, Noboru Ishiguro, Osamu Dezaki, Satoshi Dezaki, Soji Yoshikawa, T˘ru Yabuki, Yoshiyuki Tomino.
 • Animation Director: Yasuo Otsuka.
 • Backgrounds: Eiji Hirakawa, Hiroshi Umino, Ichiro Nakano, Junko Kubota, Kazuo Oga, Kazutoshi Shimizu, Kenji Kumatani, Susumu Sait˘, Toshiharu Mizutani, Toshio Saitou.
 • Key Animation: Eiichi Nakamura, Hayao Miyazaki, Hideo Kawauchi, Hiromi Yokoyama, Hiroshi Agatsuma, Iku Ishiguro, Jin Oda, Junzaburo Takahata, Katsuhiro Wakami, Kenji Kodama, Michiyo Yamada, Motoji Suzuki, Takashi Asakura, Takekatsu Kikuta, Y˘ichi Kotabe, Yoshiaki Kawajiri, Yoshihiro Owada, Yoshikazu Fujishiro, Yuki Kinoshita, Yukio Suzuki, Yuzo Aoki.
 • In-Between Animation: Hiroko Kodama, Hiroshi Fukutomi, Kazue Morimoto, Kazuyoshi Shimada, Kensetsu Fukuhara, Koichi Maruyama, Koichi Tsuchida, K˘shi Inamura, Kumiko Hida, Kyo-ko Harada, Masako Chiba, Masashi Kubota, Masayoshi Kobayashi, Masumi Sawa, Michiyo Yamada, Naka Kusai, Noboru Fujita, Noboru Takahashi, Nobumasa Arakawa, Norio Ando-, Osamu Shimizu, Ryo- Okaue, Seiichi Kato, Seiji Arihara, Shigeo Ogata, Shinichi Otake, Shinobu Arai, Shintaro Horikoshi, Sumi Suzuki, Takao Horie, Tamayo Hirata, Tomoe Morimoto, Toshiki Yoshida, Yuichi Endo, Yukiko Uemura, Yuko Sakashita, Yumi Furusawa.
 • Finish Animation: Asae Kazama, Fumiko Okada, Hiroko Yamaura, Hisako Kameyama, Hisashi Katano, Keiko Hoshino, Kyoko Hamaguchi, Mariko Kunugida, Michiyo Yasuda, Mitsuko Yamaki, Sadako Kohashi, Yoko Hosouchi, Yoshiko Haruki, Yukiko Nonaka.
 • Director of Photography: Akio Wakana, Toru Owada.
 • Photography: Katsuji Misawa, Keishichi Kuroki, Tatsumasa Shimizu, Tetsuro Kumase.
 • Planning: Hisashichi Sano.
 • Recording Director: Koichi Chiba.
 • Sound Effects: Yozo Kataoka.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Samurai Giants (Series), please submit your information here.

"The Star Pitcher." "侍ジャイアンツ."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Samurai Giants (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Samurai Giants (Series)...

"Samurai Giants (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 139 times this month, and 1154 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Samurai Giants