Skip to Content
Karakuri Soji Sakon Cast & Crew ListKyoiku, Tokyo Movie Shinsha Hitoyuki Matsui, Hideki Tonokatsu, Kazuo Nogami , Norihiro Tsuri, Yuriko Nakamura
  • 1999
  • Karakuri Soji Sakon Television Anime Series
  • Kyoiku, Tokyo Movie Shinsha
  • Cartoon Characters: Sakon, Ukon.
  • Directed By Hitoyuki Matsui, Hideki Tonokatsu, Kazuo Nogami.
  • Animated By Toshimitsu Kobayashi.
  • Written By Chiho Katsura, Daisuke Habara.
advertisement

  • Design: Toshimitsu Kobayashi, Tetsu Koga.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Karakuri Soji Sakon (Series), please submit your information here.

"Puppet Master Sakon" and "Sakon The Ventriloquist."
     Cast Your Vote Here!    

  • BCDB Rating: "Karakuri Soji Sakon (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
  • Social:        Pin

Return To Karakuri Soji Sakon (Series)...

"Karakuri Soji Sakon (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 27 times this month, and 200 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Karakuri Soji Sakon