Skip to Content
Amon Saga Cast & Crew ListTokuma Shoten, Yumemakura, Ten Productions, Tokyo Movie Shinsha, Mitsubishishoji Co., T˘hoku Shinsha Film Corporation, T˘ei Video Co. Kenyu Horiuchi, Yoshino Takamori, Mugihito Tenchi, Koji Mori, Kiyoshi Kobayashi, Ichiro Nagai, Tamio Ooki, Shunsuke Shima, Banjo Ginga; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Shunji Oga Shizuo Sengoku, Yoshio Takano, Shinji Nakagawa, Toru Yoshida, Atsuyuki Kawai, Peter Bavaro , , Shingeaki Saegusa
 • 1986
 • Tokuma Shoten, Yumemakura, Ten Productions, Tokyo Movie Shinsha, Mitsubishishoji Co., T˘hoku Shinsha Film Corporation, T˘ei Video Co.
 • Manga Entertainment
 • Feature Length Direct-To-Video Animated Film
 • Cartoon Characters: Amon, Lichia, Gaius, Alcan, Valhiss, Mabo, Darai Sem, Messenger, Ekuna, Ho, Vikin, Dennon, Elders, Nanny, Bartender.
 • Vocal Talent: Kenyu Horiuchi (Amon), Yoshino Takamori (Lichia), Mugihito Tenchi (Gaius), Koji Mori (Alcan), Kiyoshi Kobayashi (Valhiss), Ichiro Nagai (Mabo), Tamio Ooki (Darai Sem), Shunsuke Shima (Messenger), Banjo Ginga (Ekuna), Koji Toya (Ho), Naoki Tatsuta (Vikin), Junji Chiba, Kohei Miyauchi, Masanobu Okubo, Chikako Akimoto, Takeo Ono, Tsubasa Shioya, Sukekiyo Kameyama, Shoji Sato, Daisuke Gori, Shigezo Sasaoka, Takuro Kitagawa.
  Vocal Talent, English Version: Hideo Seaver (Amon), Angora Deb (Lichia), Keith Howard (Valhiss), J. David Brimmer (Gaius), Jack Taylor (Alcan), J. Robert Spencer (Mabo, Messenger), Flavio Romeo (Dennon, Elder), Dan Stevens (Ekuna, Elder), Nick Yates (Darai Sem, Elder), Ed Kissel (Ho), Yotee (Vikin), Judy Dodd (Nanny), Joe Blake (Bartender).
 • Directed By Shunji Oga.
 • Produced By Shizuo Sengoku.
  Executive Producers: Yoshio Takano (Mitzubishishoji), Shinji Nakagawa (Tohokushinsha), Toru Yoshida (Toei Video).
  Assistant Producer: Atsuyuki Kawai.
  Producer (U.S.): Peter Bavaro.
 • Written By Noboru Shiroyama.
  Original Story: Baku Yumemakura, Yoshitaka Amano.
advertisement

 • Character Design Supervisor: Yoshitaka Amano.
 • Character Design: Shingo Araki, Michi Himeno.
 • Animation Supervisor: Shingo Araki.
 • Animation Directors: Shin Nishizawa, Kuni Tomita, Masahiro Yoshida, Michi Himeno.
 • Art Director: Mitzuhara Miyamae.
 • Assistant Art Director: Eiji Hirakawa.

  End Theme: "Kaze no Take a Chance" ("Take a Chance on the Wind")
  Composer: Shigeaki Saegusa.
  Performance: Yuuri Sugimoto.
  Lyrics: Akira Otsu.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Amon Saga, please submit your information here.

     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Amon Saga" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Amon Saga...

"Amon Saga" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 53 times this month, and 433 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Amon Saga