Skip to Content




Korabl-Prizrak Cast & Crew List



Korabl-Prizrak Cartoon Picture

T˘ei Company Ltd., Soyuzmultfilm (Japanese Version) Masako Nozawa, Akio Tanaka, Kyoko Satomi, Yukiko Okata, Ky˘ko Ai, Hiroshi Masuoka, Gor˘ Naya, Judy Ongg; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hiroshi Ikeda, Lev Atamanov Hiroshi ďkawa , Hitoshi Komura Takasuke Onosaki
 • 1969
 • T˘ei Company Ltd., Soyuzmultfilm
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Atsuhito, Giant Robot.
 • Vocal Talent: (Japanese Version) Masako Nozawa (Hayato), Akio Tanaka (Kuroshio Kaichou), Kyoko Satomi (Kuroshio Kaichou Fujin), Yukiko Okata (Ruriko)), Ky˘ko Ai, Hiroshi Masuoka, Gor˘ Naya, Judy Ongg, Hiroyuki Ota.
  Vocal Talent, Russian Version: Nina Gulyayeva, Vladimir Kenigson, Anatoli Papanov, Vladimir Rudin, Klara Rumyanova.
 • Directed By Hiroshi Ikeda, Lev Atamanov.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Yoichi Otabe, Hideki Yahashi, Eiji Uemura, M. Buzinova, Natalia Dabizha; Hayao Miyazaki (Key Animator).
 • Written By Masaki Tsuji, Hiroshi Ikeda.
 • Edited By Hitoshi Komura.
advertisement

 • Created By: Shotaro Ishinomori.
 • Art Director: Isamu Tsuchida.
 • Planning: Masajir˘ Seki, Seiichi Moro, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Masaki Tsuji, Hiroshi Ikeda.
 • Technical Director: Hiroshi Ikeda.
 • Assistant Director: Takeshi Okunishi, Katsutoshi Sasaki.
 • Colors Designer: Hidenobu Shin.
 • Color: Nobuko Nakabayashi.
 • Backgrounds: Eiji It˘, Hideo Ikeda, Motomu Kido.
 • Animation Director: Y˘ichi Otabe.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Sadao Kikuchi, Michihiro Kanayama, Akemi ďta, Hideki Mori, Hayao Miyazaki, Takashi Abe.
 • Inbetweeners: Noboru Sekikawa, Yoshio Aiso, Shigetsugu Yoshida, Akinori Matsuhara, Takao Sakano, Yoshinobu Susukida, Haruko Kasai, Katsuko Sakano, Reiko Hasegawa, Takao Kurosawa, Seiko Shinohara, Sh˘ji Ikehara, Shigeo Matoba, T˘ru Masai, Kinzabur˘ Muramatsu, K˘ichi Tsunoda, Teruo Hattori, Mario Ishikawa, Akira Sasaki, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Tracing: Kimiyo Okunishi, Kazuko Ueki.
 • Special Effects: Tokie Hayashi.
 • Ink & Paint Advisors: Yutaka Kosada, Atsuko Nishimoto.
 • Xerography: Hisao Matsumoto.
 • Camera: Yukio Katayama, Hiroshi Takeda.
 • Editing: Hitoshi Komura.
 • Music: K˘suke Onozaki.
 • Sound Effects: Noriyoshi ďhira.
 • Recorder: Setsuyo Matoba.
 • Production Progression: Yoshiharu Kozawa, Matsuji Kishimoto.
 • Film Development: T˘ei Chemical Co. Ltd.




If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Korabl-Prizrak, please submit your information here.

"Sora Tobu Yűreisen," "Sora Tobu Yuureisen," "Soratobi Yurei Kan." "Flying Ghost Ship" and "Flying Phantom Ship." "Polet Korablya Privideniya (Russian)."




     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: 4.3/5 Stars from 3 users.
 • Social:        Pin

Return To Korabl-Prizrak...





"Korabl-Prizrak" is rated: -0.7 out of 5 stars (There have been 3 votes so far.)
This page has been viewed 238 times this month, and 2119 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Korabl-Prizrak