Skip to Content
Senya Ichiya Monogatari Cast & Crew ListSenya Ichiya Monogatari Cartoon Picture

Mushi Productions, Nihon Herald Yukio Aoshima, Asao Koike, Haruko Kato, Hiroshi Akutagawa, Isao Hashizume, Ky˘ko Kishida, Noboru Mitsuya, Sachiko Ito, Shusaku Endo; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hideaki Yamamoto Atsushi Tomioka, Osamu Tezuka , , , , , Masashi Furukawa, Satoshi It˘ Isao Tomita
 • 1969
 • Mushi Productions, Nihon Herald
 • Feature Length Theatrical Animated Film
 • Cartoon Characters: Aladdin, Miriam, Havahslakum, Suleiman, Badli, Kamhakim, Mahdya, Yahliz, Aslan, Two Genies, Lesbian Princess, Crocodile.
 • Vocal Talent: Yukio Aoshima (Aladdin), Asao Koike (Kamarkim), Haruko Kato (Giny), Hiroshi Akutagawa (Budley), Isao Hashizume (Aslarn), Ky˘ko Kishida (Jaris, Mirium), Noboru Mitsuya (Gin), Sachiko Ito (Mardia), Shusaku Endo, Yasutaka Tsutsui, Sakyo Komatsu, Kyosen Ohashi, Soichi Oya, Danshi Tachikawa, Junnosuke Yoshiyuk.
 • Directed By Hideaki Yamamoto.
 • Produced By Atsushi Tomioka.
  Executive Producer: Osamu Tezuka.
 • Animated By Ikuo Fudaki, Jiro Saruyama, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kazuo Ushigoe, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Miyuki Shindo, Takeo Utsumi, Toshio Nitta, Yutaka Tanizawa, Kazuko Nakamura, Kanji Akahori, Akihiro Kanayama, Maya Matsuyama, Sumiko Asato, Mitsuo Shind˘, Masakazu Higuchi, Nobuyoshi Sasakado, Masatoshi Suzuki, Teruhito Ueguchi, Eimei Kitano, Masami Hata, Yoshifumi Seyama, Osamu Dezaki, Toshio Hirata, Shigeru Yamamoto, Yűsaku Sakamoto, Sadao Tsukioka, Gizabur˘ Sugii, K˘z˘ Masanobe, Moribi Nomura, Seiji Okuda, Taku Sugiyama, Akio Sugino, Hiromitsu Morita, Hideo Furusawa.
 • Written By Kazuo Fukazawa, Hiroyuki Kumai, Osamu Tezuka.
  Story: Osamu Tezuka.
  Storyline: S˘ichi ďya, Morio Kita, Saky˘ Komatsu.
 • Edited By Masashi Furukawa.
  Assistant Editor: Satoshi It˘.
advertisement

 • Art Director: Takashi Yanase.
 • Assistant: Y˘ji ďtomo.
 • Art: Akihiro Kanayama, Akio Sugino, Gizaburo Sugii, Hideaki Kitano, Hideo Furusawa, Hiromitsu Morita, Kanji Akahori, Kazuko Nakamura, Kozo Masanobu, Masami Hata, Moriyoshi Murano, Osamu Dezaki, Sadao Tsukioka, Seiji Okuda, Shigeru Yamamoto, Taku Sugiyama, Toshio Hirata, Wataru Dezaki, Yoshifumi Seyama, Yűsaku Sakamoto.
 • Character Design: Takashi Yanase.
 • Color: Tomiko Takahashi, Masako Fukunaga, Yumi Udagawa, Sachiko Shibue, Fumiko Sekine, Sachiyo It˘, Kayo Susumago, Fumiko Nishida, Eiko Shiratori, Mariko Abe, Emi Oda, Etsuko Inoue, Sadako Yamamoto, Masako Ieki, Yumiko Fukuda, Mieko Kuroki, Yumiko Kanda.
 • Backgrounds: K˘ji Abe, Hachir˘ Tsukima, Takashi Watanabe, Sadakazu Akashi, Toshihide Takeuchi, Seiji Miyamoto, Nobuko Azuchi, Morishige Suzuki, Hiroya Yatsumura, Minoru Nishida.
 • Animation Director: Sadao Miyamoto.
 • Animators: Ikuo Fudaki, Jiro Saruyama, Jun Kiguchi, Junji Kobayashi, Kazuo Ushigoe, Masateru Yoshimura, Masatoshi Nitta, Miyuki Shindo, Takeo Utsumi, Toshio Nitta, Yutaka Tanizawa, Kazuko Nakamura, Kanji Akahori, Akihiro Kanayama, Maya Matsuyama, Sumiko Asato, Mitsuo Shind˘, Masakazu Higuchi, Nobuyoshi Sasakado, Masatoshi Suzuki, Teruhito Ueguchi, Eimei Kitano, Masami Hata, Yoshifumi Seyama, Osamu Dezaki, Toshio Hirata, Shigeru Yamamoto, Yűsaku Sakamoto, Sadao Tsukioka, Gizabur˘ Sugii, K˘z˘ Masanobe, Moribi Nomura, Seiji Okuda, Taku Sugiyama, Akio Sugino, Hiromitsu Morita, Hideo Furusawa.
 • Inbetweeners: Yutaka Tanizawa, Jir˘ Saruyama, Masateru Yoshimura, Ikuo Ayaki, Miyuki Shind˘.
 • Special Effects: Hiramatsu Bijutsu K˘b˘.
 • Lightning Effects: Eiki Uemura.
 • Director of Photography: Akira Tsuchiya.
 • Camera: Tateo Haraya, Akihiko Mori, Shigeru Yamazaki, Hiroshi Tankawa, Akifumi Kumagai, Hisatake ďiwa, Mitsuo Kobayashi, Ken'ichi Yoshizaka, Yukina Tsujimoto, Hideo Tsukioka.
 • Camera Progression: Jung˘ Takeuchi.
 • Live Action Camera: Yoshio Wakino.
 • Special Effects Camera: Hiroshi Mizuno.
 • Music: Isao Tomita.
 • Orchestra Conductor: Seiji Yokoyama.
 • Sound Director: Atsumi Tashiro.
 • Sound Effects Director: Atsumi Tashiro.
 • Sound Effects: Haru Uragawa.
 • Chief Mixer: Sh˘tar˘ Yoshida.
 • Recorder: Nippon Victor, World Group.
 • Technical Supervisor: Eiji Yamaura.
 • Film Development: Toy˘ Genz˘sho.
 • Title: Tokyo Senden Bijutsu.
 • Title Carpet: Daiichi Shikimono.
 • Dancers: Sakakibara But˘ Kenkyűjo.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Senya Ichiya Monogatari, please submit your information here.

"千夜一夜物語." "Arabian Nights," "1001 Nights," "One Thousand and One Arabian Nights."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Senya Ichiya Monogatari" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Senya Ichiya Monogatari...

"Senya Ichiya Monogatari" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 188 times this month, and 1580 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Senya Ichiya Monogatari