Skip to Content
Alibaba To Yonjubiki No Tozuku Cast & Crew ListAlibaba To Yonjubiki No Tozuku Cartoon Picture

T˘ei D˘ga Chikao Ohtsuka, Kousei Tomita, Goro Naya, Isamu Tanonaka, Junpei Takiguchi, Kenji Naikai, Nobuyo Oyama, Hiroshi Odake, Ichir˘ Nagai; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Hiroshi Shidara Hiroshi ďkawa Yutaka Chikura, Masaaki Hanai Seiichir˘ Uno
 • 1971
 • T˘ei D˘ga
 • T˘ei
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Alibaba XXXIII, Al Haq, Thirty-Eight Cats, Mouse.
 • Vocal Talent: Chikao Ohtsuka (Alibaba), Kousei Tomita (Spirit of the Lamp), Goro Naya (Goro), Isamu Tanonaka (Police Chief), Junpei Takiguchi (Kajiru), Kenji Naikai (Dora), Nobuyo Oyama (Huck), Hiroshi Odake, Ichir˘ Nagai, Kunihiko Kitagawa, Masao Imanishi, Michiko Nomura, Shunji Yamada.
 • Directed By Hiroshi Shidara.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Hideki Mori, Hayao Miyazaki, Yoichi Otabe, Yasuji Mori.
 • Written By Motohisa Yamamoto.
 • Edited By Yutaka Chikura, Masaaki Hanai.
advertisement

 • Planning: Isamu Takahashi, Seiichi Moro, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Morihisa Yamamoto.
 • Art Director: Sabur˘ Yokoi.
 • Colors Designer: Tadanoumi Shimokawa.
 • Backgrounds: Katsuyoshi Hozumi, Toshikazu Yamaguchi, Motomu Kido.
 • Technical Director: Hiroshi Shitara.
 • Assistant Director: Yoshikatsu Kasai.
 • Animation Director: Akira Daikuhara.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Katsuya Oda, Sadao Kikuchi, Y˘ichi Otabe, Hideki Mori, Tatsuji Kino, Michihiro Kanayama, Hayao Miyazaki, Shigeo Matoba, Takashi Abe, K˘ichi Tsunoda, Sh˘ji Ikehara, Yasuji Mori.
 • Inbetweeners: Tetsuta Ikuno, Noboru Sekikawa, Haruko Kasai, Akemi ďta, Ky˘ko Yamashita, Tsutomu Tominaga, Eiko Sait˘, Katsuko Sakano, Keiko Kanayama, Reiko Hasegawa, Keiichi Iida, Akinori Matsuhara, Takao Kurosawa, Takao Sakano, Shinnosuke Kusama, Seiko Shinohara, Toshiaki Kobayashi, Akihiro Ogawa, Yoshinobu Susukida, Fumio Akutsu, Yoshihiro Fujimoto, Yoshiharu Horiike, Kinzabur˘ Muramatsu, T˘ru Masai, Teruo Hattori, Kiyotaka Asada, Mario Ishikawa, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Tracing: Mihoku Irie, Ky˘ko Taniguchi.
 • Special Effects: Tokie Hayashi, Chiaki Hirao.
 • Xerography: Hideoka Fukuoka.
 • Ink & Paint Advisor: Yutaka Kosada, Sabur˘ Shinno.
 • Camera: Sh˘ichir˘ Ide.
 • Music: Seiichir˘ Uno.
 • Recorder: Hisako Takano.
 • Sound Effects: Noriyoshi ďhira.
 • Editing: Yutaka Chikura, Masaaki Hanai.
 • Production Progression: Yoshiharu Kozawa.
 • Film Development: T˘ei Chemical Co. Ltd.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Alibaba To Yonjubiki No Tozuku, please submit your information here.

"アリババと40匹の盗賊" and "Ali Baba To 40-piki No T˘zoku." "Alibaba And The Forty Thieves" and "Alibaba's Revenge."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Alibaba To Yonjubiki No Tozuku" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Alibaba To Yonjubiki No Tozuku...

"Alibaba To Yonjubiki No Tozuku" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 62 times this month, and 445 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Alibaba To Yonjubiki No Tozuku