Skip to Content
Uragiri To Zetsubo- To Cast & Crew ListUragiri To Zetsubo- To Cartoon Picture

Sunrise Inc. Souichiro Hoshi, Houko Kuwashima Kazuyoshi Katayama Hiroyuki Birukawa, Kenichi Matsumura, Shinichiro Kobayashi Katsuhisa Hattori
 • 2000
 • Sunrise Inc.
 • Argento Soma Episode Guide
 • Cartoon Characters: Takt Kaneshiro/Ryu Soma, Harriet Bartholomew, Mr. X, Guinevere Green, Michael Heartland, Dan Symonds, Lana Inness, Frank/Extr‚One/Yousei-kun.
 • Vocal Talent: Souichiro Hoshi (Takuto Kaneshiro/Ryu Soma), Houko Kuwashima (Harriet "Hattie" Bartholomew/Maki Agata), Kikuko Inoue (Guinevere Green), Jouji Nakata (Michael Heartland), Takehito Koyasu (Dan Simmonds), Sayuri (Lana Ines), Yu-ji Takada (Frank, Yuri Leonov, Defense Official, Henry Harris), Yui Horie (Sue Harris).
 • Directed By Kazuyoshi Katayama.
 • Produced By Hiroyuki Birukawa, Kenichi Matsumura, Shinichiro Kobayashi.
 • Animated By Takuro Shinbo, Shuko Murase, Asako Nishida.
 • Written By Hiroshi Yamaguchi.
advertisement

 • Original Concept: Hajime Yatate, Hiroshi Yamaguchi, Hiroyuki Kitajima, Kazuyoshi Katayama, Shin Yoshida, Toru Nozaki.
 • Special Concept: Toru Nozaki.
 • Chief Writer: Hiroshi Yamaguchi.
 • Art Director: Masaru Ohta.
 • Character Design: Shukou Murase.
 • Set Design: Hajime Satou.
 • Color Design: Reiko Iwasawa.
 • Mecha Design: Kimitoshi Yamane.
 • Assistant Mechanical Designer: Takumi Sakura.
 • Mechanical Supporter: Hirotoshi Sano.
 • Storyboards: Eiji Yamanaka, Go Sakamoto, Hiroki Kudo, Kazuo Yamazaki, Kazuyoshi Katayama, Natsumi Yaguchi, Tsukasa Sunaga, Yoshimitsu Ohashi.
 • Animation Directors: Asako Nishida, Jun Nakai, Ken Ootsuka, Kohei Yoneyama, Morifumi Naka, Moriyasu Taniguchi, Noboru Sugimitsu, Shigeru Sasaki, Shukou Murase, Takuro Shinbo,YTomoaki Kado, Yooichi Ueda, Yoshiharu Anjo.
 • Assistant Animation Director: Masayoshi Tanaka.
 • Key Animation: Masayoshi Tanaka, Tadashi Hiramatsu.
 • Music: Katsuhisa Hattori.
 • Music Production: Yuko Sakurai.
 • Director of Photography: Hisao Shirai.
 • Unit Directors: Eiji Yamanaka, Keitaro Motonaga, Kouichi Takada, Natsumi Yaguchi, Shintaro Itoga, Shinya Hanai, Toru Kitahata, Yoshimitsu Ohashi.
 • Sound Director: Sadayoshi Fujino.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Uragiri To Zetsubo- To, please submit your information here.

"Betrayal And Despair" and "Betrayal And Despair." "アルジェントソーマ," "Argentosoma," "Argento Soma."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Uragiri To Zetsubo- To" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Uragiri To Zetsubo- To...

"Uragiri To Zetsubo- To" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 16 times this month, and 161 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Uragiri To Zetsubo- To