Skip to Content
Shin Skyers 5 Cast & Crew ListShin Skyers 5 (Series) Cartoon Picture

Eiken Ky˘suke Maki, Setsuo Wakui, Y˘ko Kuri, Takuz˘ Kamiyama, Takat˘ Masayasu, Masayasu Takato, Shűsei Nakamura Haruji Sasaki, Haruyuki Kawajima, Hideshige Tsukikawa, Shuichi Seki, Toru Murayama; more Directors More Directors.. , Ichir˘ Tsukasa
 • 1971
 • Shin Skyers 5 Television Anime Series
 • Eiken
 • Cartoon Characters: S1/Captain, S2/Porca, S3/Yuri, S4/Samson, S5/Hayatarou, Ghost.
 • Vocal Talent: Ky˘suke Maki (S1/Captain), Setsuo Wakui (S2/Porca), Y˘ko Kuri (S3/Yuri), Takuz˘ Kamiyama (S4/Samson), Takat˘ Masayasu (S5/Hayatarou), Masayasu Takato (Ghost), Shűsei Nakamura.
 • Directed By Haruji Sasaki.
  Chief Director: Haruyuki Kawajima.
  Episode Directors: Hideshige Tsukikawa, Shuichi Seki, Toru Murayama.
 • Animated By Kiyoshi Onishi.
 • Written By Kenji Nakano, Norimasa Mayumi.
advertisement

 • Creator: Masaichiro Yoshikura.
 • Original Work: Ky˘jir˘ Sanada, Noboru Kawasaki, Takashi Ishibashi.
 • Original Concept: Ky˘ji Ishikawa, Tar˘ Koizumi.
 • Art Directors: Minoru Izumiya, Tadashi Igarashi.
 • Scenario: Kenji Nakano, Masao Yamamura.
 • Character Designer: Noboru Kawasaki.
 • Technical Directors: Harutsugu Sasaki, Isao Yamamoto, Tatsuya Ono, Isao Kawachi, T˘ru Murayama, Hideshige Tsukikawa, Shűichi Seki.
 • Animation Directors: Kyűei Nanba, Yoshiyuki Kumao, Hideshige Tsukikawa, Shűichi Seki.
 • Inbetweener: Kiyoshi ďnishi.
 • Music: Ichir˘ Tsukasa.
 • Camera: Susumu Iizuka.
 • Organization: Haruyuki Kawashima.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Shin Skyers 5 (Series), please submit your information here.

"New Skyers 5."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Shin Skyers 5 (Series)" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Shin Skyers 5 (Series)...

"Shin Skyers 5 (Series)" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 46 times this month, and 455 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Shin Skyers 5